Stian Rogert Kristiansen skriver i Kampanje at «Å male et bilde av at norske annonsører og byråer begår kriminelle handlinger, er direkte feil. Og videre at det å gi norske annonsører ansvaret for å «rydde opp» i hvilke data globale aktører som blant annet Google og Facebook tilbyr, er antakelig det siste vi skal belaste dem med».

Min intensjon er ikke å beskylde annonsører eller mediebyråer for å begå kriminelle handlinger. Men fordi det i realiteten er lite kontroll og etterrettelighet rundt datainnsamlingen, er det svært vanskelig å vite på hvilken side av loven man opererer når man bruker tredjepartsdata ved annonsering.

Vi er helt enige i at rapporten avslører misbruk av persondata som de færreste i bransjen ønsker. Men om praksisen skal endres, mener jeg presset må komme fra annonsørene. De sitter på den kommersielle makten, til syvende og sist den juridiske risikoen, og muligheten til å stille krav til annonseproduktene de kjøper. Jeg deler derfor ikke Stian Rogerts syn om at dette er det siste vi skal belaste annonsøren med.

Og er det virkelig utopi å tro at norske annonsører kan endre praksisen i annonseindustrien? I andre bransjer som klesbransjen har kjøpsmakten bidratt til et internasjonalt regelverk som sikrer tekstilarbeidere verden over grunnleggende rettigheter. Kanskje kan denne debatten bli et nytt startskudd for å utvikle lokale produkter og løsninger?

Skal og bør norske annonsører skru av sine viktigste kilder til å generere inntekter? Nei! Men Forbrukerrådets «Out of Control» rapport dokumenterer at det deles ulovlig innsamlet data som er tilgjengelig for reklamekjøpere i Norge. Annonsørene bør derfor stille krav om transparens knyttet til innsamling av persondata. Om man fortsetter å ta leverandørers ord på at deres data er lovlig innsamlet etter denne rapporten er det som å stikke hode i sanden. I tillegg resulterer Apples anti-sporingsmekanismer (ITP 2.3) til at cookies slettes, og at målretting av reklame mot iPhone brukere ved for eksempel re-targeting ikke fungerer. Chrome har signalisert at også de vil hindre bruk av tredjeparts cookies. Noe som kan være enda en god grunn til å se på andre løsninger.

Det finnes andre løsninger for målretting av reklame enn den som benytter persondata. Min egen agenda er kontekstuelt, men det er langt ifra den eneste. Bruk av målgruppedata kan selvfølgelig også være både effektiv og bra. Men da må man være sikker på at dataen er lovlig samlet inn og ikke bryter med personvernet.