To måneder etter at de nye retningslinjene for influencer-markedsføring trådte i kraft, har det kommet inn seks klager til utvalget og flere har blitt felt for brudd. Det bekrefter prosjektdirektør Wenche Jacobsen i Anfo overfor Kampanje.

Det er Mediebedriftenes landsforening (MBL) og Anfo som står bak de nye retningslinjene, som omfatter markedsføring av kosmetiske inngrep og kosttilskudd som «kan føre til misnøye med kropp eller utseende hos barn og unge». Hvorvidt markedsføringen av disse produktene bryter med retningslinjene avhenger av hvordan målgruppen ser ut og hvordan markedsføringen er utformet.

Fagutvalget for influencermarkedsføring, som utvalget heter, er satt til å håndheve retningslinjene. Det består av influencere, representanter for influencer-nettverk, annonsører og allmennheten. 

- Har det vært mye å gjøre?

- Vi visste ikke hvor mye det ville bli, men vi er i gang med å foreta vurderinger, sier Wenche Jacobsen.

Les mer: Nå kan du klage inn influencer-reklame som dette

- Har ikke vært klar over regleen
Så langt har utvalget møttes fire ganger, inkludert én telefonkonferanse. De har behandlet seks klager på influencer-markedsføring og flere av disse skal ha blitt felt. Det innebærer foreløpig ingen straff, ettersom utvalget er inne i en prøveperiode før nyttår. Først ved årsskiftet vil nye fellelser innebære offentliggjøring av vedtak på utvalgets nettsider.

- Ja, det er noen som er blitt felt, men vi vil ikke si nøyaktig antall, sier Jacobsen.

- Hva er det folk klager på?

- Det er både avbildninger og budskap i influencer-markedsføring.

- Hvordan har bransjen tatt imot de nye reglene?

- Større aktører synes det er greit at det har kommer, men en del mindre aktører har ikke vært klar over det når vi sier at de er blitt klaget inn.

En rekke annonsører har også benyttet seg av muligheten til å sende kampanjemateriell til forhåndsgodkjenning av utvalget ifølge Jacobsen.

- For tidlig å si noe om effekt
Leder i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, Mina Vinje, sitter i utvalget. Hun mener det er på høy tid at man slår ned på markedsføring som bidrar til kroppspress.

- Man vet at ungdom i dag føler på et stort kroppspress og man vet at ungdom i dag rapporterer om økende psykiske helseplager. Mye av dette kommer av kroppspress. Man er i sosiale medier hele tiden og får reklame på nett, og vi vet at dette har mye å si for barn og ungdoms selvbilde. Det er et kjempestort behov for å ta tak i dette og det er fint at bransjen selv ser på måter man kan forebygge kroppspresset på, sier hun til Kampanje.

Hun mener det er for tidlig å si om de nye retningslinjene vil føre til en bedring.

- Effekten av dette vet man ikke ennå. Det er kjempebra at bransjen har sagt at man skal ta i et tak, og hvis dette fungerer, så er det kjempebra. Hvis det ikke fungerer, må man se på andre tiltak.

Influencer-utvalg:

Dette utvalget er satt til å vurdere hvorvidt influenceres markedsføring er egnet til å skape kroppspress blant barn og unge voksne. Foto: Medietilsynet