Finanskonsernet Landkreditt har valgt digitalbyrået iProspect, en del av Dentsu Aegis Network, som nytt byrå, for å utvikle, skalere og effektivisere performance og analytics mot forretningsområdene bank, fond og forsikring.

Målet med samarbeidet er å proaktivt løse utfordringer, finne og utnytte nye mulighetsrom, samt å jobbe mer data- og innsiktsdrevet mot konsernets forretningsmål, skriver Landkreditt i en pressemelding. 

- Vil ruste oss bedre
Petter Remen Hanssen, digital- og markedssjef i Landkreditt-konsernet, sier de har kartlagt hva de ønsker og trenger av kompeteanse-miks eksternt. 

- Vi vil ruste oss bedre for skalering, effektivisering og utvikling. iProspect besitter den kompetansen vi ser etter, der markedsaktivitet, performance og analytics står hverandre nært. Denne miksen mener jeg er svært viktig for å utvikle og skalere riktig innenfor hvilket som helst forretningsområde, sier Remen Hanssen.

Han gleder seg til å komme i gang med samarbeidet.

– iProspect har erfaring med våre forretningsområder, jobber strategisk og taktisk med løsninger på forretningsmål som nye kunder, mersalg og lønnsomhet på tvers av digitale kanaler og analytics, sier Remen Hanssen.

- Har tro på at dette blir skikkelig bra
Mikkel Bals Bergum leder teamet i iProspect og er strålende fornøyd med å få Landkreditt på laget.

– Vi har også kjennskap til Remen Hanssen fra tidligere i Telia Norge, så vi vet hva han står for med kompetanse og drivkraft. Vi har tro på at dette blir skikkelig bra, og vi ser frem til å komme i gang og jobbe mot gode resultater for Landkreditt, sier Bergum.

- Konsernet er solid, har en spennende produkt-portefølje og et godt utgangspunkt for vekst som skal komme forbrukeren til gode, fortsetter han.

Landkreditt og iProspect ser nå på strukturen for samarbeidet.

– Vi går først inn i en analyse- og strategifase, samt at vi skal komme i gang med nytt teknologioppsett for analyse og optimalisering før jul. I neste omgang begynner vi å implementere tiltakene vi tror gir god læring, slik at de kan skaleres på nyåret, sier Remen Hanssen.

iProspect samarbeider med kunder som Adidas, Burberry og Mondelēz International.