Oppdatert med kommentarer fra Coop.

Bruk av konseptet «Barnas Uker» i kombinasjon med markedsføring av snacks og godteri er ansett som brudd på Matbransjens Faglige Utvalgs (MFU) retningslinjer, heter det i en melding.

MFU, regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge, har behandlet en klage på en kundeavis fra Copp Obs hvor konseptet «Barnas Uker» var profilert sammen snacks- og godteriprodukter, som er omfattet av MFUs produktliste.

- Kundeavisens oppslag med et stort utvalg produkter på MFUs produktliste og et iøynefallende banner med teksten «Barnas Uker» i barnslig utforming, appellerer etter MFUs vurdering klart til barn, opplyser sekretariatsleder Wenche Jacobsen.

Utvalget er enig med Coop Obs i at mediet som er brukt, som var en kundeavis, ikke hovedsakelig retter seg mot barn.

- MFU mener imidlertid det må forventes at en profesjonell aktør som Coop som bør være vel kjent med MFUs retningslinjer, ikke blander sammen konsepter som «Barnas Uker» med produkter som står på MFUs produktliste, heter det.

Etter en helhetsvurdering konkluderte MFU med at oppslaget var et brudd på MFUs retningslinjer. Det ble særlig lagt vekt på at hele varegruppen snacks og godteri gjennom profileringen be gjort til en del av konseptet «Barnas Uker».

Klagen mot Coop Obs ble dermed tatt til følge. Det skal også nevnes at Coop Obs iverksatte forbedrende tiltak straks klagen forelå.

- Coop er inneforstått med reglene og beklager det som har skjedd. Vi har tatt lærdom av hendelsen som skjedde i sommer, og har gått gjennom rutinene med alle som jobber med våre kundeaviser slik at dette ikke skal skje igjen, sier kommunikasjonssjef, Harald Kristiansen, i Coop.