Eieren av de to kosmetikkjedene Vita og Loco har innlevert konkursbegjæring. Styret har konkludert med at forutsetningene for videre drift ikke lenger er til stede og har sendt konkursbegjæring til Oslo tingrett.

Kjedene har slitt med svakere vekst og fallende lønnsomhet. Til tross for økt satsing på netthandel og digitalisering, reposisjonering av Vita og etablering av lavpriskonseptet Loco, har de ikke klart å snu utviklingen.

- Detaljhandelen og kosmetikkbransjen er påvirket av endrede kundebehov og økt konkurranse fra e-handel og lavpriskjeder, skriver administrerende direktør Kristina Johansson i Cosmetic Group i en pressemelding. Johansson skriver at de har forsøkt å snu utviklingen.

- Hele organisasjonen har jobbet intensivt for å snu utviklingen, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke fikk det til i tide. Store omstillingsprosesser er kapital – og tidkrevende. Når markedskreftene i tillegg jobber imot oss, blir det vanskelig å lykkes, sier Johansson

Beslutningen berører kjedene Vita og Loco med 300 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og logistikkvirksomheten i Mjøndalen. I tillegg kommer de 23 egeneide Loco-butikkene og 207 franchisedrevne Vita-butikkene med i alt 1.000 ansatte. I alt 1.300 ansatte er berørt.

Styret håper det kan være grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten kan drives videre etter konkursen.

Cosmetic Group, selskapet bak Vita og Loco hadde i 2018 en omsetning på 1,35 milliarder kroner. Cosmetic Group eies av det private oppkjøpsfondet FSN (60 prosent) og Norgesgruppen (40 prosent).

Vita har jobbet med Schjærven Reklamebyrå og tok i våres et oppgjør med retusjert reklame.

Les også:

Rynker, arr og strekkmerker i ny reklamefilm for Vita