Etter seks år med bransjens kanskje viktigste og mest omfattende studie «Den store annonsørrapporten» er det noen ting som slår oss. Igjen og igjen. Når utfordrende ting tilsynelatende ikke blir bedre, hvor lenge skal man egentlig vente? Er det ikke naturlig å forvente en viss bedring når vi år etter år i en slik undersøkelse viser hvor skoen trykker? Er det arroganse, motvilje eller manglende evner som gjør at vi blir stående å stampe i det samme uføret år etter år. Hvorfor tar ikke vi som bransje, enten vi er på kundesiden, i media eller på byråsiden ansvar og gjør det som skal til?

Er tiden nå for å dra på med sitater fra tidligere amerikanske presidenter, presidentkandidater og jødiske lærde? «If not you, who? If not now, when?» Det kan være så enkelt som om at tiden er nå, og at alle involverte må bidra i prosessen for å gjøre digitalt «great again».

Man kan like eller ikke like at en aktør som Annonsørforeningen (ANFO), på vegne av våre medlemmer, stadig påpeker at manglende transparens i verdikjeden er et problem. På samme måte som at vi er bekymret for brand safety, fake news, ad blocking, de globale gigantens dominans tross regelmessige overtramp og at verdikjeden lekker for å nevne noe. Økosystemet er langt fra friskmeldt. Det er fortsatt mistillit til verdikjedens aktører og inntektsstrømmer, og majoriteten opplever manglende åpenhet i den programmatiske verdikjeden som problematisk.

Stillstand er et ord som vi mener beskriver dagens situasjon. I en verden hvor alt tilsynelatende går i rakettfart, hvor den teknologiske utviklingen går lynraskt og åpner for uante muligheter, der står faktisk ting bemerkelsesverdig stille når det gjelder å løse våre helt udiskuterbare utfordringer.

Om det er en trøst, en mager trøst riktignok, så sliter hele verden med det samme. I 2018 lanserte WFA (World Federation of Advertisers), hvor ANFO er en viktig bidragsyter, et globalt Media Charter. Her ble 8 konkrete tiltak for et bedre og mer balansert samarbeid mellom annonsører og bransjeaktører lansert. Rett og slett et opprop for en omfattende reform av det digitale økosystemet. Formålet var rett og slett å skape et tryggere, transparent og mer forbrukervennlig system. I år er charteret fulgt opp i mange fora. Her kan nevnes spesielt GARM, eller «Global Alliance for Responsible Media». Her handler det blant annet om tillit, sikkerhet og kvalitet. Skal vår bransje være bærekraftig i en større betydning er det helt avgjørende å få orden på dette. De aller fleste stakeholders i den digitale økonomien deler den grunnleggende bekymringen og erkjennelsen om at det haster å rydde opp.

Som markedsførere er effekt og avkastning på våre investeringer helt avgjørende. Nettopp derfor er det skuffende å se lite positiv endring her. Under hoved overskriften; «Effektmåling og dokumentasjon» ser det ganske trist ut. Det er stadig alt for mange som opplever det som vanskelig å måle effekten av digital markedsføring. Vi har ved tidligere anledninger beskrevet dette som et stort paradoks. Den beskrivelsen må vi dessverre gjenta også i år. Vi klarer i alt for liten grad å isolere effektene av ulike markedstiltak!

Vi har mange utfordringer, men det er imidlertid også mye positivt å ta til seg. Flere kanaler, virkemidler og teknologier opplever økt etterspørsel og fremstår nå mer attraktive enn tidligere. Norske annonsører heier i år enda mer på norske medier enn tidligere. Tilliten til norske medier som innpakning for våre kommersielle budskap er høyere enn noensinne.

Kan det her ligge et mulig fremtidig skjær i sjøen? Falske nyheter dukker opp både her og der og spres siden med rekordfart. Hva skjer når vi ikke lenger tør eller vil stole på disse mediene? Når den helt nødvendige tilliten er erodert bort. Hva da med selve redningsplanken i mange kommersielle media, content marketing og kanskje spesielt native advertising? Om man ikke stoler på innholdet vil man fortsatt velge innpakningen? Dette er en utfordring vi er ganske sikker på at norske media, akkurat som oss, er veldig opptatt av.

At vår bransje er et fantastisk sted å jobbe vet vi. Utfordringer har man i de fleste bransjer, mange steder mye større og langt mer alvorlige enn de vi prøver å løse.

Noen funn blir vi derfor ekstra glade for å se. I år sier 90 prosent at man er stolt av å jobbe med markedsføring og reklame. Dette gjør oss oppløftet, glade og stolte.

Vi lar derfor det bli siste ord i denne kommentaren.