De fleste byråer har opplevd å bli invitert inn i pitsjer. Spørsmålene vi alltid stiller oss da er – er det interessant for oss - og har vi tid til å delta. Skal vi si ja, eller nei?

Som regel er det interessant, ja. Men vi har jo ikke denne tiden. Kanskje bare de aller største byråene har det. Derfor går pitsjer ut over kvelder og nattesøvn, og dessverre noen ganger ut over andre kundeleveranser. For dersom vi skal først delta, så må vi gå «all in» for å vinne. Det hjelper fint lite å bli nummer 2.

Noen ganger er pitsj-briefene så omfattende, eller problemstillingen så vag, at vi må bruke masse tid bare på å tolke oppgaven. Noen oppdragsgivere legger også ved enorme mengder med innsikt. Jeg er tilhenger av god innsikt, det gir oss bedre forutsetninger for å lykkes. Problemet er bare tiden det tar for å pløye igjennom alt – og det gjør vi helt gratis. Før vi har begynt på selve oppgaven.

La oss ta et lite regnestykke: Oppdragsgiver inviterer fire byråer til å delta i byråkonkurranse. Hvert byrå legger ned 150 timer. Til sammen legges det ned altså 600 arbeidstimer – som er tapt alternativ inntekt for byråene. Ofte er det senior ressurser som jobber med pitsjer. Tar vi en timepris på 1500 per time, så har oppdragsgiver fått innsats for nesten 1 million kroner! Kun én aktør vinner. Annonsør har fått mengder med gratis rådgivning og kreative løsninger. Tilbake står tre tapere med tapt arbeidsinntekt.

Hvis annonsørene virkelig er klar over det, så vis respekt for innsatsen! Det er for mange annonsører som sender dette svaret:

«Hei og takk for deres bidrag. Vi har nå tatt en grundig gjennomgang av de aktuelle kandidatene og valget falt dessverre ikke på dere denne gangen. Tusen takk allikevel for tiden deres og fortsatt fin dag til dere alle».

Det er frekt og respektløst. Byråene har krav på å få en ordentlig evaluering - en konkret tilbakemelding om hvorfor. Man har tross alt lagt ned mange timers arbeid.

Hvis alle byråer hadde blitt enige om å kreve et visst honorar for å delta, så ville pitsj-u-kulturen blitt redusert. Oppdragsgiverne måtte gjøre mer research selv om hvilke byråer de tror kan bistå dem med utfordringen. Vi kunne også krevd at oppdragsgiver måtte kjøre workshops med byråene de inviterer inn, nettopp for å bli kjent med teamet, sjekke ut kjemi, samarbeid og kompetanse. Det hadde krevd litt av oss - og litt av annonsør, men gitt et mye mer verdifullt beslutningsgrunnlag for å velge byråpartner.