Denne uken starter SAS sin nye markedsføringskampanje «Future Olympians» (fremtidens olympiere) i Norge, Sverige og Danmark. Kampanjen går ut på å finne tre skandinaviske lag innen basket, friidrett og karate. Tre utvalgte lag vil gjennom et utvekslingsprogram få reise til Japan og møte lokale idrettsutøvere. Reisen vil skje i forkant av sommer-OL i Tokyo 2020. 

Konserndirektør for salg og markedsføring i SAS-gruppen, Annelie Nässén, mener kampanjen symboliserer verdier som oppstår når man møtes gjennom sport og aktivitet.

- Å møtes, utveksle erfaringer og dele verdier gjør verden bedre, noe som reiser og fly kan bidra til å muliggjøre. Synet på vennskap over grensene som en positiv kraft er noe som SAS har felles med de olympiske verdiene. Kampanjen underbygger de verdiene som oppstår når vi møtes i ulike sammenhenger, ikke minst gjennom felles sport og aktivitet. Utvekslingen mellom de skandinaviske og japanske ungdommene symboliserer dette på en fremragende måte, sier Nässén.

De tre skandinaviske lagene som blir valgt ut vil få beskjed i oktober. Markedssjef i SAS, Bård Nordhagen, sier det handler om unge mennesker «som gjennom idrett opplever verdien av å møte nye kulturer».

- Er dere inspirert av «Morgendagens helter»-konseptet til Equinor?

- Vårt paraplykonsept er Sport Exchange, og i dette universet finnes det ulike, spennende muligheter for uttak. For oss er det absolutt det viktigste å reflektere verdigrunnlaget for partnerskapet som er vennskap på tvers av landegrenser. Dette er i tråd med den olympiske ånden, og det er også i kjernen av SAS sin over 70 års historie innen luftfart, sier han. 

Langsiktig partnerskap
Det er en større sponsoravtale med de tre olympiske komiteene i Norge, Sverige og Danmark som ble inngått tidligere som gir startskuddet for kampanjen. Det er første gang de nasjonale olympiske komiteene gjør en slik pan-nordisk avtale og samarbeidet over grensene er også unikt i SAS-kontekst.  

Bård Nordhagen sier at samarbeidet er langt mer enn et sponsorat.

- SAS har inngått et langsiktig partnerskap med de tre Olympiske komiteer i Skandinavia. Det er første gang i historien at man innen IOC ser en regional avtale på tvers av landegrenser. SAS vil være det foretrukne flyselskapet for de olympiske atleter i både Tokyo 2020 og Beijing 2022, sier Nordhagen.

- Hvordan opplever dere denne kampanjen står seg i lys av kritikken mot flyselskapene og alt vi leser om flyskam?

- Å påføre andre skam er ikke bra. Det kan vitne om dårlig kunnskap om flyets rolle i samfunnet og hvilken stor betydning det har i våre liv, samt reflekterer det nok at man tror luftfarten står for en langt større andel utslipp CO2 enn de 2,4 prosent som er gjeldende. I en tid hvor mange tar til orde for å bygge murer, så tror vi i SAS på verdien av å reise for å lære, forstå og samhandle mellom land, kulturer og mennesker, sier Nordhagen.

Se startskuddet til «Future Olympians»-kampanjen her:


Anorak står bak
Det er reklamebyrået Anorak, som er en del av North Alliance-gruppen, som står bak konseptet og kampanjen. North Alliance betjener SAS i alle de tre skandinaviske markedene. Kampanjen består av filmer som sendes på tv, i sosiale medier og på kampanjesiden.

Kreativt team i byrået har vært Eirik Johansen, Stein Simonsen og Øystein Markus Holm. Ellen Sørnes Hilleren har vært prosjektleder, Niklas Bohman plannner og Rune Roalsvig er rådgiver på kunden SAS. OBHF var produksjonsselskap og Core Agency PR-byrå.