Klimabrølet er en markering som skal gå av stabelen den 30. august foran Stortinget i Oslo og i en rekke norske byer. Initiativtager og styreleder i Klimabrølet, Even Nord Rydningen, sier at de med markeringen oppfordrer til handling slik at FNs klimamål lettere kan oppnås. Klimaropet ønsker drastiske tiltak fra politkere og næringsliv slik at temperaturen på kloden ikke øker med mer enn 1,5 grad.

Han håper Klimabrølet blir norgeshistoriens største markering.

- Ideen kom til meg en hvilken som helst kveld, hvor jeg følte på alvoret som mange føler. Jeg er verken politiker eller næringslivsleder, men en viktig brikke for å bevege samfunnet fremover er sosialt engasjement. Jeg tenkte jeg skulle prøve å vise at vi krever modig lederskap, sier Rydningen til Kampanje.

Rydningen som til vanlig jobber som Midtøsten-ekspert i UDI har vært i full permisjon siden mars for å jobbe med markeringen.

Los & Co står bak reklamen
Markedsføringsbyrået Los & Co er en av Klimabrølets pro-bono-samarbeidspartnere og står bak den nye reklamefilmen. 

- Mange kjenner på en håpløshet og lurer på hva de egentlig kan bidra med for å gjøre en forskjell. Derfor har vi laget en film som oppfordrer til å la engasjement og handling overdøve følelsen av maktesløshet. Vi vil at både du, jeg, våre kollegaer og alle Norges bedrifter og foreninger skal få lyst til stille opp for en udiskutabelt god sak, sier Stine Conradi Prøitz, kundeansvarlig hos Los & Co.

- Hvordan endte Los & Co opp med å lage film for Klimabrølet?

 - Vårt samarbeid med Klimabrølet oppsto ved at vi hadde hørt om Klimabrølet i dets tidlige fase og tenkte at dette er noe vi har veldig lyst å se om det er noe vi kan være med på støtte opp om. De var tidlig ute i markedet og ba om noen kunne hjelpe til. Så kom jeg i kontakt med Even og vi spurte om det er noe vi kan gjøre for å være med å hjelpe dem med å oppnå målet, sier Conradi Prøitz til Kampanje.

Også Designit og ByHands har vært bidragsytere. De  har laget illustrasjoner og den totale visuelle profilen. Geelmuyden Kiese har utviklet kommunikasjonsstrategien.

Her kan du se filmen som Los & Co har laget: 

Vil nå den tause majoritet
Sammen med 100 frivillige og en rekke bedrifter som Telia, KPMG og Storebrand skal Rydningen og Klimabrølet prøve å nå politikere, så vel som folket.  

- Vår målgruppe er den tause majoritet, de som sitter hjemme i sofaen, som erkjenner dette er alvorlig, men ikke gjør noe med det i forhold til forbruksvaner og det reflekteres ikke stemmeseddelen deres. Ved å gi denne gruppen, som er den store tause majoritet i Norge, en lavterskel plattform for å uttrykke at de krever politikk og lederskap som leder nasjonen i henhold til Paris-avtalen, så skjer det noe, sier Rydningen.

- Hadde dere noen krav til bedriftene som ønsket å være med på brølet?

- Det er to kriterier. Bedriftene må forankre i ledelsen at de stiller seg bak klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan nå 1.5 graders målet om å begrense global oppvarming til 1.5 grad. Det andre kriteriet er at bedriftene oppfordrer og tilrettelegger for at deres ansatte eller medlemmer kan stille på Klimabrølet den 30. august, sier Rydningen.

På spørsmål om hvordan Klimabrølet skal måle effekt sier Rydningen sier at de vil se om det blir truffet tiltak fra politisk hold som fører til massive og raske utslippskutt.

- Også vil vi jobbe frem mot valget 2021, sier Rydningen.

Om et potensielt samarbeid med initiativet Klimabrølet også etter markeringen har funnet sted, sier Conradi Prøitz i Los & co følgende:

- Ingenting er avklart eller avtalt på videre samarbeid, men vi er positive til å hjelpe. Nå er det først 30. august som gjelder, men vi er positive til å bidra videre hvis det praktisk lar seg gjennomføre.