Saken er oppdatert med kommentarer fra kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla.

Orkla hadde et driftsresultat på 1,07 milliarder kroner i andre kvartal 2019, mot 1,02 milliarder i 2018 (+ 4,7 prosent). Driftsinntektene var på 10,5 milliarder kroner (+ 5 prosent). Den organiske inntektsveksten var på 1,1 prosent.

- Orklas merkevarevirksomhet legger bak seg et tilfredstillende halvår, med organisk vekst, god fremgang i driftsresultatet og marginforbedringer, skriver skriver konstituert konsernsjef Terje Andersen i kvartalsrapporten.

Merkevareselskapet, som blant annet står bak Grandiosa, Kims og Nidar, opplever vekst i virksomhetsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Food Ingredients, mens Orkla Care hadde tilbakegang i driftsresultatet på 8 prosent.

- Orkla Care har på sin side hatt et utfordrende halvår, med svak utvikling både på topplinjen og i driftsresultatet. Utfordringene relaterer seg delvis til en krevende markedsendring i dagligvarehandelen i Norge, i tillegg ser vi en svak utvikling i vektkategoriene. Vi jobber kontinuerlig med å øke vår tilstedeværelse i andre kanaler utenfor dagligvarehandelen, og å møte de endrede markedsforutsetningene. Dette arbeidet vil ta tid, skriver Andersen.

Les også: Elkjøp-sjef blir ny konsernsjef i Orkla

Såpeglatt salg
Orkla Care hadde en organisk salgsnedgang på 3,7 prosent i første halvår. Det er særlig merkevarer som Zalo, OMO, Blenda, Jif, Define, Solidox, Jordan, Dr Greve, Lano og Bliw som opplever «krevende markedsendringer» i Norge. De inngår alle i forretningsvirksomheten Orkla Home & Personal Care.

Markedsendringene består både av tøffere konkurranse fra kjedenes egne merkevarer og en kanalglidning hvor mer av salget skjer utenfor den tradisjonelle dagligvarehandelen.

- Ingen av disse effektene er så sterke at vi ikke skal kunne styrke våre posisjoner fremover, sier konserndirektør for kommunikasjon, Håkon Mageli, til Kampanje.

- Hvilke aktører er det som gir dere størst konkurranse i dette segmentet?

- Kjedenes egne merker tar andeler, men det er også økende tilstedeværelse fra globale merkevarer.

Han trekker frem merkevaren Klar, som har en tydelig bærekraftsprofil, som et unntak. På denne merkevaren ser Orkla vekst.

- Stadig flere forbrukere blir oppmerksom på denne merkevaren som er innenfor flere kategorier, sier Mageli.

Finansdirektør Jens Bjørn Staff i Orkla mener deler av nedgangen til Orkla Care også må forklares med et lavere kampanjetrykk.

- Men vi har en sterk posisjon innen Home & Personal Care-kategorien i Norge og vi burde helt klart prestere bedre enn vi gjør, sa han på kvartalspresentasjonen i dag.

Sjefsbytte
Noe av det Orkla allerede har gjort er å dele opp Care-porteføljen i et forsøk på å styrke det operasjonelle fokuset. I juni fikk konserndirektør Atle Vidar Nagel Johansen ansvar for en Care-portefølje bestående av Orkla Home & Personal Care, Orkla Health, Orkla Wound Care og HSNG. Pierre Robert Group, Orkla House Care skilles ut av virksomhetsområdet og skal drives som separate selskaper i Orkla-konsernet.

Han erstatter konserndirektør Stig Ebert Nilssen i Orkla Care, som sluttet tidligere i år.

- Forbedringstiltak i dette forretningsområdet vil være en prioritert oppgave fremover, sier konsernsjef Terje Andersen.

Salt Stratos-suksess
Orkla hadde bedre tall å vise frem i kategorien Snacks & Confectionary. Her var den organiske salgsveksten på 4,5 prosent i første halvår. I Norge bidro reverseringen av sukkeravgiften til veksten.

Nyvinningen Stratos Salty Caramel er blant vårens store norske salgsuksesser.

- Ikke bare var Stratos Salty Caramel den mest gjenkjøpte sjokoladen, den gjorde også at den originale Stratos-sjokoladen fikk en tosifret vekst, kunne Jens Bjørn Staff avsløre på kvartalspresentasjonen.