En gjennomgang av klagestatistikken til Brukerklagenemnda, en uavhengig nemd som behandler tvister mellom brukere og tilbydere av ekomtjenester, viser at antall klagesaker på tv-tjenester nærmest har doblet seg fra 2017 til 2018. 

I 2017 behandlet Brukerklagenemnda 46 klager, mens de i 2018 behandlet 78. Tv-distributørene øker også sin andel av alle behandlede klager på e-komtjenester hos nemnden fra ti prosent til 20 prosent. 

- Årsaken til økningen er at vi først fikk mandat til å behandle klager for tv-tjenester i 2017. Da tar det litt tid for folk å bli kjent med at de skal gå til oss i Brukerklagenemnda for å behandle klager på tv-tjenester, sier Sskretariatsleder i Brukerklagenemnda, Aneta Duric, til Kampanje.

- Noe vi tar veldig på alvor
Av de 78 klagene, er det Telenor-tjenester som står for nær halvparten med 32 behandlede klagesaker. Disse er fordelt med tre på Telenor Norge, 12 på Canal Digital Satellitt og 17 på Telenor Kabel TV.

- Telenor Norge og Canal Digital har over 40 prosent av tv-markedet til sammen så antall klager stemmer andelsmessig. Vi får rundt 40 prosent av klagene, så vi har ikke andelsmessig flere av klagene. Men vi ønsker jo når det er sagt at flest mulig kunder av oss er fornøyde. Så dette er noe vi tar veldig på alvor. Vi kommer til å gå grundig igjennom klagene å se om det er noe som går igjen, sier informasjonssjef for tv og broadcast i Telenor, Magnus Line, til Kampanje.

I 2017 fikk Telenor totalt 28 klager fordelt på Telenor Kabel TV med 12 og Canal Digital med 16. Det utgjorde for øvrig 60 prosent av alle behandlede klagesaker for tv-tjenester i 2017. 

- Hva er det folk klager mest over?

 - Vi har ikke fått satt oss grundig nok inn i dette, men det er ikke ønskelig at det kommer klager på verken kabel-tv eller satellitt, sier han.

- Hva tenker du om antallet klager eller er hver klage én klage for mye?

- Vi skulle gjerne sett at det ikke var noen klager, men målt etter markedsandel er det representativt.

Telenor Kabel TV alene er forøvrig den med nest flest klagesaker i 2018, etter NextGenTel som har 20 behandlede saker. 

Les også: Klar med tidenes reklamesatsing etter Canal Digital-skilsmisse

Nemnda «ikke bekymret»
Tall så langt i 2019 viser ifølge Brukerklagenemnda at det ikke er nevneverdig stort sprang for behandlede tv-saker fra 2018 og hittil i 2019. For alle e-komtjenester, som blant annet omfatter mobil, tv og bredbånd, mottok Brukerklagenemnda 409 klager i alt, hvorav 380 ble behandlet. Av dette utgjør tv-klagesaker rundt én femtedel av totalen. 

Duric ønsker ikke å kommentere nivået på antall tv-klager. 

- Vårt mandat er å behandle konkrete klager og treffe avgjørelser på bakgrunn av regelverket og de konkrete omstendighetene. Vi skal ikke oppsummere eller trekke noen linjer, men antall saker er ikke bekymringsfullt for oss, sier hun før hun følger opp:

- De siste ti årene har vi totalt sett hatt alt fra 700 klager per år til 400. Fjoråret og i år har vært relativt rolige sett opp mot tidligere erfaringer. 

Les også: «Se tv når og hvor du vil» reklamerer tv-tilbyderne: - Forleder kundene, sier Forbrukertilsynet

Kun én klager fikk medhold
Gjennom Brukerklagenemndas klagestatistikk, har Kampanje fått redegjort for utfallet av 74 av de totalt 78 behandlede sakene for tv-tjenester. 

Kun en klager fikk medhold, mens 12 fikk delvis medhold. En klage ble avvist, 27 ble løst mellom bruker og tilbyder og 33 saker fikk ikke medhold.

- Hvilken klage er mest typisk for tv-tjenester?

- Vi har ikke klart å fange opp noen typisk sak for tv-tjenester, men på generelt grunnlag ser vi at det ofte går på forhold rundt avtaleinngåelse, levering og fakturering. Det gjelder for både mobil, bredbånd og tv, svarer Duric. 

Her kan du se antall behandlede klager for de største aktørene innen tv-tjenester-:

Distributør

År

Saker

NextGenTel

2018

20

Telenor Kabel TV 

2018

17

Canal Digital Satelitt

2018

12

Get

2018

11

RiksTV

2018

4

Telenor Norge

2018

3

Viasat

2018

3

Altibox

2018

3