I en melding fra kommunikasjonskonsernet The North Alliance (Noa), komer det frem at lønnsomheten økte betydelig i selskapet som har byråer som Anorak, Making Waves, svenske Åkestam Holst og danske &Co i portefølje.

Brutto driftsresultat (EBITDA) økte med 31 millioner kroner i 2018 sammenlignet med 2017. Topplinjen økte til 1,17 milliarder kroner og det var en vekst på drøye 12 prosent. 

- Vi er godt fornøyde med å levere nå vårt mål om et resultat i 2018 på mer 100 millioner kroner. Dette er et resultat av at vi lykkes med å være en partner som hjelper kundene med å skape nye inntektsområder, sier konsernsjef Thomas Høgebøl i Noa.

I 2018 skjedde det mye for Høgebøl og North Alliance. Selskapet fikk nye eiere gjennom investeringsfondet Norvestor som kjøpte ute Capmans andel. I dag eier Norvestor 58 prosent av selskapet.

Les også: Ny NOA-eier setter tøffe mål for Høgebøl (Abo.)

Fikk ny eier: Veien videre med den nye eieren Norvestor kommer til å bli tøff for North Alliance-sjefen Thomas Høgebøl og Anorak-sjefen Torgeir Vierdal. Omsetningen og resultatene skal dobles. 

- Vi er godt posisjonert 
Den resterende aksjebeholdningen eies av tidligere eiere og partnere i de ulike byråene i konsernet. - Med den solide veksten og eierstrukturen, er vi godt posisjonert i et marked som er preget av bransjeglidning og konsolidering. Vi skal jobbe enda tettere og mer integrert på tvers av landegrenser, men også innenfor hvert markedet. Derfor har vi rigget oss for videre vekst og gjennom å organisere oss smartere, blant annet ved å utnevne landsjefer i hvert marked.

I Norge rykker Making Waves-sjefen Kim Ydse Krogstad opp til den nye rollen som landssjef for Norge. Jonathan Pettersson er utnevnt som leder for Noa International, mens Mikael Jørgensen og Petronella Panérus skal lede Noa i henholdsvis Danmark og Sverige.

Thomas Høgebøl fortsetter som konsernsjef i Noa.

Her ser du tallene til North Alliance for 2018. Alle tall i MNOK. 

North Alliance* 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 1.167,5 1.041.3 + 12,1
Brutto driftsres. (Ebitda) 105,1 74,1 + 41,8

* Så langt har ikke North Alliance oppgitt driftsresultat (EBIT) og resultat før skatt for 2018.