Artikkelen er oppdatert med presisering og én rettelse fra Oslo Kommune. 

I onsdagens bystyremøte i Oslo, fremmet Rødt forslag om å kutte kostnader tilknyttet Oslo som Miljøhovedstad med 25 millioner kroner. Med støtte fra alle de borgerlige partiene, gikk forslaget gjennom. 

Før kuttet var det totalt bevilget 118 millioner kroner til klimafeiringen. Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Blant pengene som nå kuttes, er midler til fullføring av kommunikasjonskampanjer. Byrådet har ikke brukt opp alle pengene som var satt av til markeringen, og ville dermed overføre 31 millioner kroner til budsjettet i 2020.

«Det forventes at noen utgifter vil påløpe også i 2020. Dette gjelder bl. a. avsluttende dokumentasjon og rapporteringsarbeid, avsluttende kommunikasjonskampanjer etc. Det foreslås at inntil 25 mill. til prosjekter i byrådsavdelingene og inntil 6 mill. til avsluttende dokumentasjon, rapporteringsarbeid og avsluttende kommunikasjonskampanje gjøres særskilt overførbare til 2020», heter det i budsjettforslaget til Bystyret.

- Trenger ikke bruke 30-40 millioner på reklame
Bystyrerepresentant og gruppeleder for Rødt Oslo, Eivor Evenrud, forteller at de forventet at forslaget skulle gå gjennom.

- Det regnet vi med i og med at de borgerlige foreslo kutt på 31 millioner, og vi foreslo 25, sier bystyrerepresentanten til Kampanje, før hun fortsetter:

- Man trenger ikke bruke 30-40 millioner på kommunikasjon, reklamekampanjer og internasjonal deltagelse for å bry seg om klima. Vi har hele tiden vært opptatt av at dette skal gå til tiltak i Oslo rettet mot innbyggerne her. Om Byrådet har en annen innretning enn kommunikasjon, så skal vi se på det, sier hun.  

Kampanje har tidligere avslørt at Klimaetaten og Miljøhovedstadssekretariatet har brukt mer enn dobbelt så mye penger på klimakommunikasjon enn de har hatt dekning for i en avtale med byrået Redink. Noe av denne kommunikasjonen har vært tilknyttet Oslos miljøhovedstadsår.

I etterkant av publisering presiserer Oslo Kommune at både Miljøhovedstadssekretariatet og Klimaetaten har holdt seg innenfor sine budsjetter. I ovennevnte sak er det snakk om brudd på anskaffelseforskriften vedrørende avtalen med Redink.

Les mer: Doblet innkjøpene av klima-PR - nå må Oslo Kommune lyse ut avtalen på nytt

- Vil vite hva man bruker penger på
I årene 2016 til 2019 bestilte Klimaetaten og Miljøhovedstadssekretariatet kommunikasjonstjenester for nærmere 30 millioner kroner gjennom avtalen med Redink, som hadde en maksverdi på 12 millioner kroner. Avtalen med Redink måtte følgelig avvikles og lyses ut på ny.

Miljøhovedstadssekretariatet ble hektet på Klimaetatens avtale med Redink i 2018, og brukte deretter om lag 6,5 millioner på klimakommunikasjon gjennoma avtalen. 

- Det har vært ulike oppslag på at de har blitt brukt mye penger på ting som ikke kommer innbyggerne til gode. Derfor foreslo vi dette. Vi vil nemlig vite hva man bruker penger på før man bruker de.  I tillegg til det er jo ikke internasjonal deltagelse veldig klimavennlig. Om vi skal bruke mer på dette, må de fremme det på ordentlig i budsjettet for 2020.

I mai sa bystyrerepresentant og leder for Oslo Venstre, Espen Ophaug, følgende til Kampanje om Oslo Kommunes klimakommunikasjon:

- Vi har sett at det har vært store penger i budsjetter til klimakommunikasjon, men vi har aldri visst hva det har gått til. Jeg er mildt sagt overrasket, og jeg synes de bruker fryktelig mye penger på kommunikasjon når du ser totalbeløpet med egne ansatte og innleide konsulenter. Vi fikk ikke Miljøhovedstadsåret for å bruke mangfoldige millioner på byrå for å si det sånn. Og det er overraskende at de da etter jeg stilte spørsmål ved avtalen, oppdager at de har brutt anskaffelsesforskriften.

Les også: Har brukt 22 PR-rådgivere på Oslos klimasatsing: - Ikke en god bruk av kommunens penger

På opplysning fra Oslo Kommune har Kampanje fått vite i etterkant av publisering, at ambassadørskapsavtalen mellom Redink og Oslo Kommune og Miljøhovedstadssekretariatet også har blitt avviklet. 

Kommunen har i stedet inngått en direkte avtale med Splay One og den 17-år gamle Youtube-influenseren, Herman Dahl. Den skal være verdt én million kroner.