Debatten går i Kampanje igjen. Denne gangen mellom lederne i Släger, Try og Trigger. De er alle enige om at de tilhører kommunikasjonsbransjen, men de er delvis uenige om hvorvidt bransjeglidningen er over eller så vidt har begynt.

Vi synes perspektivet blir lite relevant om man stiller seg på merkevarenes side. Merkevarene er ikke opptatt av hvordan byråbransjen glir rundt, men hvor de kan få best og mest relevant hjelp til å løse sine kommunikasjonsbehov og -utfordringer.

Byråene tilbyr stort sett veldig store og like menyer, både a la carte og bugnende buffeter. Det kan synes som om de er redd for å gå glipp av business, mens realiteten er at man som byrå risikerer å fremstå som for lite spiss, tydelig og relevant i forhold til den problemstillingen kunden søker å få løst.

Annonsørene skal forholde seg til et mediebilde i konstant endring og det faktum at kompleksiteten gjør det vanskelig å treffe ønsket målgruppe. Samtidig må annonsørene forholde seg til en stadig mer utydelig byråbransje, der mediebyråer lager innhold og reklame, mens reklamebyråene jobber med distribusjon. Hvor går grensen mellom PR og innhold, og hvor går grensene mellom digital kommunikasjon, brukeropplevelse og teknologi?

It is a jungle out there. Det virker som om alle er enige om at det aldri har vært vanskeligere for annonsøren å få et overblikk over myriaden av byråer. Vi tror byråene ville vært tjent med to ting: Det ene er å vise forretningsforståelse nok til å hjelpe merkevarer med strategiske veivalg. Det andre er å kombinere dette med spisskompetanse nok til å løse konkrete kommunikasjonsoppgaver. Her bør byråene tydeliggjøre hva de er best på slik at valgene for merkevarene blir enklere.

Videre må annonsørene tørre å ta valg og bli tydeligere når de skal definere behov og kommunikasjonsoppgaver; hva er kjerneproblemet, hvilke oppgaver skal løses på kort og lang sikt, hvilke tjenester skal kjøpes eksternt og hvilke tjenesteområder skal ligge i egen organisasjonen. For noen annonsører vil det være mest effektivt å velge en one stop shop med et byråmiljø som har alle ønskede tjenester under ett tak. For andre annonsører vil det være klokt med cherry picking, hvor man velger å jobbe sammen med ulike miljøer som til sammen utgjør den beste løsningen.

Vi i Elect mener det uansett er helt avgjørende at de valgte byråer både har evne - og ikke minst vilje - til å samarbeide med andre byråer - uavhengig av om man er et medie-, tech-, performance, reklame, kommunikasjons-, design-, digital-, PR-byrå eller noe helt annet.

Målet må være at byråene etablerer seg som gode samarbeidspartnere til annonsørene og setter annonsørens målsetninger over sitt eget inntjeningspotensial.

Knud Fahrendorff er daglig leder i Elect som bistår merkevarer med en smartere og smidigere prosess rundt evaluering og valg av samarbeidspartnere i kommunikasjonsbransjen.