Når tv-aksjonen arrangeres for 45. gang denne høsten, har Mediacom for andre gang fått ansvaret for medieplasseringene. Nå oppfordrer de mediebransjen til større engasjement og samhold.

- Mediebransjen er helt sentrale som budskapsbærere, og med det følger både ansvar og muligheter, sier Strategic Client Director Kjersti Nesbakk i MediaCom. Og hun legger til at selv om det er stor oppslutning blant mediene, er det fremdeles behov for flere.

 - Å få 100 000 nordmenn opp av sofaen og ut med bøsser, det krever at en lykkes i å nå ut med budskapet og klarer å skape følelsen av at dette er viktig å være med på. Og for å få til det trenger vi at hele mediebransjen samarbeider, både store, små og alle imellom, sier Nesbakk.

At Mediacom har fått ny tillit forklarer aksjonsleder Vibecke Østby i TV-aksjonen slik;

- Det er veldig viktig for tv-aksjonen å jobbe med et mediebyrå som oppriktig lar seg engasjere av tematikken. MediaCom har et stort hjerte for saken og er gode på å inspirere andre til å bli med på denne givende reisen, sier Østby.

Tv-aksjonen går i år til Care Norge og arrangeres søndag 21. oktober.