En rapport foreslår å kutte bidraget til Innovasjon Norges satsing på markedsføring og profilering av Norge som reisemål med over 50 millioner kroner.

Det kraftige kuttet er fra dagens 231,5 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet PwC og Oslo Economic, som mener at disse reduksjonene ikke vil få vesentlige negative konsekvenser.

En annen rapport, laget av Samfunnsøkonomisk Analyse, har på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet tatt til orde for at effekten av den offentlige reiselivsprofileringen har begrenset betydning for verdiskapningen i Norge og – om noe – bør trappes ned, skriver avisen.

PwC og Oslo Economic har gjennomgått det offentlige virkemiddelapparatet som er rettet mot å fremme norsk næringsliv i utlandet på oppdrag fra Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet.

- Kuttene som PwC-rapporten foreslår vil være dramatiske og forslagene baseres så vidt vi kan se på et svært tynt grunnlag. Rapportene oppleves også utdaterte fordi de utelukkende ser på profileringsarbeidet vårt slik vi jobbet tilbake i tid og ikke slik vi jobber i dag, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

(©NTB)