Kampanje er kjent med at det børsnoterte katalog- og søkeselskapet Eniro i disse dager er i ferd med å sluttføre en salgsprosess av nettstedet Proff. Dette bekreftes av flere kilder, som også forteller at Proff skal ha vært til salgs i lengre tid. Proff har kontorer i Norge, Sverige og Danmark. 

Ryktene om et mulig salg skal etter det Kampanje nå har fått rede på, svirret i luften siden Proff ble skilt ut som et eget selskap fra Eniro i 2016. Flere salgsprosesser skal ha vært påbegynt uten at det har ført til noe. Det skal ha vært interesse fra både nordiske, norske og internasjonale aktører. Nå skal et salg være nært forestående. 

Proff er i Norge best kjent for nettstedet Proff.no. Der kan man blant annet finne regnskapstall og informasjon om bedrifter, roller, aksjonærer og offentlige anbud. I tillegg operer Proff også som en annonseplattform for norske bedrifter.

Vil ikke avkrefte
Administrerende direktør i Eniro Group, Örjan Frid, er ordknapp når Kampanje ringer. Siden han tok over sjefsstolen ved det svenske hovedkontoret i 2016, har han blant annet loset selskapet gjennom en refinansiering sommeren 2018. Da var Eniro på konkursens rand. 

Å gå fra telefonkataloger til internett, har vært en smertefull reise for Eniro-konsernet, som har slitt stort de siste ti årene. Siden toppnoteringen ved Nasdaq-børsen i Stockholm på starten av 2000-tallet, har aksjen stupt hele 99,97 prosent.

Frid sier han ikke har noen kommentar til de nye opplysningene om at et salg av Proff skal være nært forestående. 

- Vil du avkrefte det?

- Jeg har ingen kommentar.

- Så du vil verken avkrefte eller bekrefte det?

- Du hørte akkurat hva jeg sa, jeg har ingen kommentar.

Proffs Oslo-kontor leder an
Da Eniro Group la frem sine konserntall i februar i år, hadde konsernet en omsetning på rett i underkant av 1,4 milliarder svenske kroner og endte opp med et underskudd på 573 millioner kroner. 

I Norge har Eniro, som her til lands eier nummeropplysningen 1880 og Gule Sider, gått fra en omsetning på 1,53 milliarder kroner i 2007 til 332 millioner kroner 2017. Samme året endte Eniro Norge opp med et underskudd på 30 millioner kroner. 

Les også: Millionene renner ut av Eniro Norge - kuttet 65 årsverk

Proff står derimot på stødigere ben. I 2017 kunne den norske avdelingen rapportere en omsetning på 80 millioner kroner, og et resultat før skatt på rett i overkant av 18 millioner kroner. 

Av det Kampanje er kjent med skal Proffs Oslo-kontor ha gjort det enda bedre i 2018, samtidig med at Proff sliter med lønnsomheten i Sverige og Danmark. Den svenske avdelingen hadde for øvrig en omsetning på 28 millioner svenske kroner og et resultat før skatt på 2,8 millioner svenske kroner i 2017. Den danske avdelingen bokførte samme året en omsetning på 385.000 danske kroner, som også ble resultatet før skatt.