Årets «Anfo Effekt»-seminar og Kampanjes «Merkevaredagen» er nå avholdt, og etterlatt inntrykk for min del er deprimerende. Seminarene var bra og med masse engasjerte mennesker, foredragsholderne var flinke, og konferansierene kjekke. Men nok en gang ble de samme dørene som før sparket inn når det gjelder kommunikasjonseffekter – uten at det tilsynelatende skaper noen endringer i atferd blant annonsører eller byråer.

Det er nå 12 år siden Binet & Field publiserte sin «Marketing in the Era of Accountability». Siden har de melket den samme IPA basen i en serie publikasjoner - senest «Effectiveness in Context». Det er ni år siden Byron Sharp ga ut «How Brands Grow». Hverken Kitchens «Effekt Volum II» (presentert på begge seminarene) eller Alf Bendixens myteknusing på «Merkevaredagen» gjorde stort annet enn å gjenta det som er kommet frem hos Binet&Field eller Byron Sharp – og ingen tilfører i særlig grad noe dokumentasjon på at postulatene herfra også er gyldige for norske annonsører (jada, jeg spissformulerer meg litt her).

Kitchens undersøkelse blant norske annonsører og blant deltakerne på «Merkevaredagen», indikerer bare at postulatene ikke har fått noe som helst form for fotfeste.

Dette er ikke en kritikk hverken av Espen Haugen og Anders Erikson i Kitchen eller av Alf Bendixen. Jobben de gjør med å sette fokus på hva som er effektiv kommunikasjon er prisverdig og god. Men hvorfor diskuterer vi fortsatt dette, som majoriteten av det jeg opplever som oppegående kommunikasjonsmiljøer er helt enige om?

Jeg tar sjansen på å legge hodet på blokka her, og inviterer meg selv til å presentere prosjektet «EffektManifest Norge 2020».

I en av Mediacoms «effektbaser», basert på over 90 antall post-tester av kampanjer bare i perioden 2016-2018, finner vi kanskje svaret. Det er en tydelig sammenheng mellom opplevd relevans i kommunikasjonen og atferdsintensjon. Er det slik at norske annonsører ikke klarer å se relevansen i internasjonale funn, basert på litt utydelige analyser og generelle læringer – og derfor gjør de ikke noe med det? Hvis dette er tilfelle, er det kanskje på tide at vi bretter opp ermene, og gjør en jobb med å dokumentere at de globale funnene og implikasjonene også er relevante i det norske markedet?

Jeg tar sjansen på å legge hodet på blokka her, og inviterer meg selv til å presentere prosjektet «EffektManifest Norge 2020» på neste års «Anfo Effekt» og « Merkevaredagen». En konkret gjennomgang av hva vi i Norge vet (og tidvis tror vi vet) om hvordan kommunikasjonen virker. Skal den presentasjonen bli relevant og konkret er jeg ganske sikker på at jeg trenger hjelp fra andre, ikke minst de som er uenige i at Binet, Field og Sharp sine postulater gjelder for deres kategorier eller merker. Slik sett kan vi godt kalle det «EffektDugnad 2020» - men det er jo litt mer schwung over «manifest».

Det er noen åpenbare områder denne presentasjonen må berøre: Hvordan balansere kortsiktige og langsiktige tiltak? Er det bare penetrasjon som gjelder? Stemmer det at SoV>SoM driver vekst? Og skaper kreativ reklame seks ganger (6x) så gode effekter enn annen reklame? Sikkert flere også.

Jeg har noen ideer om hvordan vi kan analysere dette og komme med relevant ny kunnskap basert på norske tall. Se mer om disse her.  

Kontakt meg gjerne hvis du har bidrag og synspunkter