NSB har ikke vist manglende forståelse for kunden, som Markus Lind skriver. Med å bytte merkenavn tar de blant annet konsekvensen av at kunden ikke forstår.

Debatten som har blusset opp etter at NSB kunngjorde at de skal skifte navn til Vy, er ganske som forventet. Media hauser opp stemningen rundt hva navneskiftet vil koste - uten å åpne opp for at dette faktisk er en investering. Så henger bransjestemmer seg på, for å få sin plass i spotlighten og da er det jo mye lettere å sable ned enn å heie. Og når det i tillegg er snakk om en statlig bedrift, så ser politikerne muligheten til å få fram sine poenger. Dermed er debattinnleggene og kommentarfeltene i gang. Deriblant Markus Lind. Men for å debattere innlegget hans er det på sin plass å rydde unna et par direkte feil først:

1. Den viktigste grunnen til at Statoil skiftet navn til Equinor handlet ikke om bokstavene Stat, men om bokstavene Oil. De bokstavene gir ikke akkurat noen troverdighet i forhold til å bli store på solenergi eller vindkraft.

2. Når politikerne har bestemt at NSB skal konkurranseutsettes, så er det ikke infrastrukturen som konkurranseutsettes. Den er det nemlig Bane NOR (tidligere kjent som Jernbaneverket) som har ansvaret for, og den har ikke blitt konkurranseutsatt.

«Dette er jo ikke bare et navneskifte, det er en total omstilling av virksomheten hvor de er ute av monopolet sitt og besvarer dette med en strategi som innebærer å skape helhetlige transporttjenester fra dør til dør.»

Og faktisk er det denne siste feilen til Markus Lind som er en av grunnene til at det er en klok beslutning å bytte navn. For svært mange av innleggene og kommentarene jeg har lest det siste døgnet, viser at folk ikke har forstått hva som er NSB sitt ansvar og oppdrag.  Merkenavnet ser ut til å være uløselig knyttet til alle problemene som jernbanen blir kritisert for som om det er NSB som fortsatt står ansvarlig for både skinner, signalanlegg, stasjonsområder, billettutstedelse og togmateriell. Sannheten er imidlertid at NSB ikke er ansvarlig for noen av disse tingene. Og nå skal de altså i tillegg inn i en ny virkelighet. Dette er jo ikke bare et navneskifte, det er en total omstilling av virksomheten hvor de er ute av monopolet sitt og besvarer dette med en strategi som innebærer å skape helhetlige transporttjenester fra dør til dør. Dette forstår ikke kundene enda - og tydeligvis ikke Markus Lind heller.

Med nye tjenester, ny logo og nytt navn, får NSB kvittet seg med historien og framstår som framoverlente og nytenkende. Det tror jeg totalt sett vil øke oppslutningen om kollektivtransporten og bli et positivt bidrag i det grønne skiftet.

Eldar Skylstad, Strategisk rådgiver / Partner Good Morning