Denne uken lanserte mobilselskapet Telia sitt nye mobilabonnement X der selskapet lover abonnentene «fri strømming og fri surfing». Til  Kampanje kunne Håkon Loftshus og Kjersti Jamne fortelle at de nå satte et kryss over datapakkene.

Men i en melding fra Forbrukertilsynet heter det at «abonnementene har vist seg ikke å være så ubegrenset som markedsføringen skal ha det til.» Også Chili Mobil får på pukkene og tilsynet sier at mobilselskapet der TV 2 er inne på eiersiden kan ikke markedsføre sine abonnement med påstander om fri data.

- Det har vært stor etterspørsel fra forbrukerne om mobilabonnement med ubegrenset data, og forbrukerne velger ofte abonnement basert på mengde inkludert data. Da må det komme tydelig frem hva avtalen innebærer, slik at man ikke blir lurt, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Chili Mobil krever i sitt abonnement at kunden sender SMS dersom databruken overstiger 5 GB per dag, mens abonnementet Telia lanserte denne uken så reduserer hastigheten til 3 Mbit/s dersom man bruker mer enn 40 GB før måneden er slutt.

Forbrukertilsynet opplyser i et brev til de to selskapene at dette er i strid med markedsføringsloven.

Etter Forbrukertilsynets oppfatning gir både Telia og Chili Mobil i sin markedsføring forbrukerne inntrykk av at abonnementene kan brukes fritt. Forbrukertilsynet ber derfor selskapene endre markedsføringen slik at det kommer tydelig frem at abonnementet ikke tilbyr ubegrenset datatrafikk.

Haugseth presiserer viktigheten av at kundens valg av abonnementstypeforetas på riktig grunnlag.

- Mobiltilbyderne kjemper om kundene ved å tilby mest mulig mobildata, og vi må derfor sette noen premisser på hva selskapene kan si i markedsføringen sin, sier Haugseth.

- Beste abonnementet:

Med fri surfing og fri strømming i Norden mener de to Telia-direktørene Håkon Lofthus og Kjersti Jamne at X er det beste abonnementet på markedet. Foto: Knut Kristian Hauger

Avtalevilkårene til Chili har dessuten vært uklare når det gjelder hvor mye data kunden har hatt anledning til å bruke før de risikerer å bli flyttet over på et annet og dyrere abonnement. Begrep som «personlig bruk» og «unormalt forbruk» har vært benyttet i vilkårene uten at det har gått fram hva som ligger i dette.

- Slike uklare vilkår gjør det vanskelig for forbrukerne å forstå hva abonnementet som Chili markedsfører som «fritt» rent faktisk innebærer. Vilkår av denne typen er ulovlig etter markedsføringsloven, sier Haugseth.

Chili Mobil har allerede signalisert at de vil gjøre endringer i abonnementet, og Forbrukertilsynet vil nå gå igjennom endringene og vurdere om de er tilstrekkelige.

Også Telia sier de vil gå i dialog med tilsynet. 

– Vi har mottatt brevet og vil gå i dialog med Forbrukertilsynet for å finne ut hva som eventuelt bør endres. Vi registrerer at de mener at dette ikke er «ubegrenset datatrafikk», men det er mulig det er noen misforståelser her mellom hva som er datatrafikk og hva som er hastighet, skriver kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia i en sms til DN.