Saken er oppdatert med kommentarer fra Coca-Cola og Forbrukerrådet.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har konkludert med at enkelte av episodene i Coke TV vurderes som markedsføring særlig rettet til barn under 13 år.

CokeTV er Coca-Cola Norges egen YouTube-kanal med 17.740 abonnenter. Kanalen er klaget inn til MFU av Forbrukerrådet, som mener Coca-Cola driver med markedsføring av usunne produkter mot barn og unge. Det er blant annet bruken av tidligere barne-tv- og «Idol»-programleder Markus Bailey og youtubere som Malin Nesvoll og Dennis Vareide som Forbrukerrådet har reagert på.

«CokeTV Norge bruker aktivt kjendiser og youtubere med høy appell hos barn og unge. De er ikke nødvendigvis ungdommer selv, men kan like fullt ses på som rollemodeller eller idoler for barn og ungdom», skriver Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet spør seg også om Coca-Cola har gjort nok for å begrense annonseringen av kanalen overfor barn under 13 år.

Coca-Cola avviser klagen
Coca-Cola skriver i svaret til MFU at de er overrasket over klagen. De skriver at CokeTV er ment å treffe målgruppen «unge voksne» fra 15 til 25 år.

«Dersom klagen fører frem, vil det i praksis bety at markedsføring gjennom YouTube, helt uavhengig av seerdemografi, begrenses vesentlig og langt mer enn det som er formålet bak retningslinjene», skriver Coca-Cola.

Selv om de erkjenner at de har målrettet reklame til brukere de ikke kjenner alderen til - på YouTube kjent som «unknown» - mener Coca-Cola at de effektivt har begrenset mulighetene for at CokeTV ses av barn under 13 år. De viser til at ni av ti seere er generert gjennom målrettet annonsering i aldersruppen 18-34 år.

Slår ned på YouTube-annonsering
MFU har tatt Forbrukerrådets klage delvis til følge. De mener det å kombinere programledere eller gjester med særlig appell til barn, som også gjør aktiviteter som særlig appellerer til barn, i en kanal som ikke er tydelig merket reklame på et åpent medium som YouTube, samlet sett i strid med MFUs retningslinjer.

De trekker frem episodene fra fornøyelsesparken Tusenfryd og trampolineparken Altitude som eksempler på innhold som må antas å ha størst interesse for de yngre målgruppene.

MFU slår også fast at Coca-Cola ikke har gjort nok for å begrense spredning av innholdet til barn under 13 år.

«Utvalget mener at CCN har gjort flere gode valg for å hindre at yngre seere nås med reklame for CokeTV. Utvalget finner det imidlertid vanskelig å forstå at gruppen unknown kjøpes som reklamegruppe. Da har man i realiteten ingen informasjon om dem som kjøpes med hensyn til alder, inntekt, kjønn. CCN anfører at dette er fordi man skal nå 15 åringer. Utvalget vurderer at kunne vært gjort på andre måter. Ved å kjøpe unknown får CCN først og fremst en høyere dekning av budskapet, men CCN får en dekning som ikke er presis og som inkluderer også potensielt yngre seere», skriver MFU.

Forbrukerrådet har også klaget CokeTV inn til MFU for å være uaktsomme overfor ungdom 13-18 år, men her har de ikke fått mehold hos MFU. Utvalget mener likevel at det er et forbedringspunkt med hensyn til aldersgrense for konkurranser.

Usikker fremtid for CokeTV
Markedssjef Johanna Kosanovic i Coca-Cola Norge sier til Kampanje at de nettopp har mottatt vedtaket fra MFU, og at de vil bruke den nærmeste tiden til å sette seg inn i dette.

- Vi er glade for å se at MFU mener vår YouTube-kanal, CokeTV, som sådan ikke bryter med MFUs retningslinjer, og heller ikke utnytter sårbarheten hos et ungt publikum. Vi er også glade for at MFU mener vi har gjort gode valg for å hindre at nettopp yngre seere nås med reklame for CokeTV, skriver hun i en e-post til Kampanje.

- Samtidig registrerer vi at MFU trekker frem to episoder derutvalget mener totalbildet gjør at disse isolert sett er i strid med MFUs retningslinjer. Og at utvalget mener markedsføring og aldersgrensene på konkurranser kan merkes tydeligere. Vi vil gå dypere inn i vurderingene som er gjort i tiden som kommer, samt gå i dialog med partnere og MFU om hva dette innebærer for vår markedsføring på YouTube, fortsetter hun. 

- Hva kommer dere til å gjøre annerledes fremover?

- Vi vil gå dypere inn i vurderingene som er gjort i tiden som kommer, samt gå i dialog med partnere og MFU om hva dette innebærer for vår markedsføring på YouTube.

I episoden som ble lagt ut på CokeTV 22. desember forteller programleder Markus Bailey at dette er den siste episoden av serien.

- Blir det mer CokeTV i 2019?

- Vi vil ikke ta stilling til dette på dette tidspunkt. Vi vil gå dypere inn i vurderingene som er gjort i tiden som kommer, samt gå i dialog med partnere og MFU om hva dette innebærer for vår markedsføring på YouTube.

«Viktig refs av Coca-Cola»
Forbrukerrådet mener MFUs vedtak er «viktig refs av Coca-Cola», men skulle aller helst sett at MFU også slo ned på markedsføringen mot barn over 13 år.

- Forbrukerrådet sier seg fornøyd med deler av vedtaket. Barn er de mest sårbare av forbrukerne, og skal skånes mot reklame av usunn mat og drikke. Svakheten ved vedtaket er at MFU ikke utvikler praksis som gir bedre beskyttelse av barn over tretten år. Det er skuffende at utvalget ikke slår hardere ned på reklamen, som er forkledd som underholdning, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i en uttalelse på Forbrukerrådets egne nettsider.