Reklamefolk hisser seg opp over kronikken vår, men ser ikke ut til å ha lest det vi faktisk skrev. Det hadde vært en fordel.

I kronikken «Reklamebyråene bør bli mindre selvopptatte» skrev vi tidligere denne uken at mange annonsører er uinteressert i reklamebransjens prisdryss. De ønsker i stedet mer fokus på annonsørenes forretningsmodeller.

Dette er ikke noe vi bare slenger ut uten grunnlag. Vi bygger det på en Norstat-undersøkelse der vi har spurt 50 markedsdirektører blant landets 500 ledende bedrifter. Siden dette ser ut til å ha gått enkelte hus forbi, blant dem Kitchen-planner Anders Eriksson og kreativ leder Erik Heisholt i Heisholt Inc, er det greit å gjenta et par hovedfunn:

  • 56 prosent av markedsdirektørene sier det ikke er viktig om byrået deres vinner priser, mens 36 prosent er nøytrale.
  • Kun 34 prosent opplever at reklamebyrået forstår forretningsmodellen deres

Så jo, mange annonsører kjenner seg meget godt igjen i vår beskrivelse. Men det er naturligvis helt frivillig for reklamebransjen å lytte til tydelige tilbakemeldinger fra kundene.

Vi har aldri sagt at kreativitet ikke er viktig eller ikke fører til økt topplinje. Poenget vårt er heller ikke at priser er uviktige. Men Heisholt snur det på hodet når han skriver i sitt innlegg på Kampanje onsdag, at det er «uomtvistelige fakta (..) at prisvinnende reklame er mer effektiv». Nei, det er effektiv reklame som vinner priser.

Hva skal til for å få annonsørens forretningsmodell til å vokse, generere flere inntekter og blir enda mer lønnsom? Vår anbefaling til byråene er å bytte ut «Hvilket forretningsproblem er det annonsøren har?» med «Hvilken forretningsmodell har annonsøren?».

Hvis vi jobbet i reklamebransjen ville vi vært mer interessert i å få innsikt i Norstat-undersøkelsen enn utelukkende å forsvare eget revir. Vi inviterer gjerne på en kaffe.