Soundgarden, som spesialiserer seg på hi-fi-utstyr, har signert en samarbeidsavtale med Red Dentsu X som omfatter alt fra rådgivning til reklame, media og content.

- Slik medielandskapet utvikler seg trenger vi en strategisk og fremtidsrettet sparringspartner som kan utfordre og assistere oss og samtidig en som sitter på vår side av bordet og komponerer integrerte løsninger for både egne og kjøpte medier. Vi er en relativ liten organisasjon og trengte et byrå som har forståelse for at vi også gjør mye praktisk markedsarbeid selv, noe som sikrer at vi utvikler egen kompetanse. Kjeden er en retailbedrift og må ha avkastning på hver eneste krone vi investerer, da trengte vi en partner som behersker alle fasetter av kommunikasjon og mediearbeid, sier salgssjef Ivar Haraldstad i Soundgarden.

Samarbeidet startet på selveste Black Friday, og Red Dentsu X står også bak annonsørens nye julekampanje som blant annet består av annonser i Dagens Næringsliv og en julekalender med «chatbot».

Nils Røang i Red er glad for å kunne levere på alle flater til Soundgarden.

- Vi ser en stadig økende etterspørsel etter totalleveranse, og føler vi ligger langt fremme i markedsutviklingen man ser i byråmarkedet. Egentlig har vi vel vært en som har løpt foran hele veien, sier han.

Foruten seg selv, har Røang samlet sammen et team bestående av medierådgiver Adrien Bjørnskau, AD Johannes Rummelhoff, tekstforfatter Sigbjørn Eliassen og prosjektleder Matilda Larson, som alle skal jobbe med Soundgarden.

- Lydutstyrsbransjen og retail er preget av store endringer med mange nye plattformer, aktører, produkter, teknologier og adferdsendringer, men samtidig er det en stor gruppe mennesker som elsker musikk og lyd så høyt at de søker etter mer enn bare lyd på øret. Her er Soundgarden helt unik og det er dette vi tar tak i og skal løfte frem.