Denne uken kom det en fersk rapport fra Medietilsynet og Lotteritilsynet som viste at utenlandske spillselskaper satser mindre på norske tv-seere og tv-kanaler som sender fra utlandet og inn mot det norske markedet.

Les også: Mindre tv-reklame fra bettingselskapene - men Norsk Tipping øker 

For første gang siden Medietilsynet startet å følge utviklingen i 2013, bruker pengespillselskapene mindre penger på tv-reklame rettet mot norske seere. Internasjonale aktører som Bettson, Unibet og Come On drar ned trykket med over ti prosent, mens norske aktører med Norsk Tipping spissen øker kraftig med 30 prosent.

Pengespillmarkedet sett under ett brukte tre prosent mindre på tv-reklame i perioden august 2017 til juli 2018, sammenlignet med samme periode i 2016 til 2017.  

- Det at vi ser en såpass stor reduksjon av slik markedsføring kan være et tegn på at regulatoriske tiltak har fungert og at trenden nå har snudd, sa direktør for Lotteritilsynet, Gunn Merete Paulsen, tidligere denne uken.

- Mange ulike tiltak
Men hvilke tiltak og hva som er årsaken til nedgangen fra de internasjonale spillselskapene er usikkert.

- Det er krevende å legge frem en full analyse av de ulike årsakene til nedgangen, men vi er veldig glade for den., sier Paulsen.

Paulsen trekker frem både betalingsformidlingsforbudet, som sier at norske banker og andre finansinstitusjoner ikke har lov til å formidle penger til utenlandske pengespillaktører, og pågående prosesser for både regelverksendringer i kringkastingsloven og DNS-blokkering som nye tiltak som til sammen kan ha bidratt til å dempe reklametrykket fra de internasjonale spillselskapene. 

- Det er totaliteten av de ulike tiltakene over tid som blir det viktigste og som kanskje nå begynner å virke positivt.

Saken fortsetter etter bildet.

Gunn Merete Paulsen.

- Mindre attraktivt med tv-reklame
Hos en av de store spillaktørene Come On, som blant annet har brukt John Carew mye i sine tv-reklamer, er historien en litt annen enn den Lotteri- og Medietilsynet serverer.

- Primært skyldes nedgangen økte priser for tv-annonsering. Dagens priser gjør det mindre attraktivt og lønnsomt å investere i Norge og selv om Lotteritilsynet ynder å tro at dette skyldes effektene av tiltakene og reguleringer, dreier dette seg mer om tilbud og etterspørsel, sier norgessjefen i Come On, Stian Røsvik Bjørstad.

På spørsmål om nedgangen på rundt ti prosent kan være en trend eller midlertidig, svarer han:

- Vi tror dette kan være trend som kan strekke seg inn i de neste årene. Bransjen preges av tøffere konkurranse, det stille større krav og du skal grave dypt i lommeboken for og lykkes i dette markedet i dag. Men da er det jo ganske spenstig at investeringene til Norsk Tipping går i været. Det er et lite paradoks, sier Røsvik Bjørstad.

Norsk Tipping kjenner seg ikke igjen 
Totalt er reklamemarkedet for pengespill på litt over en milliard kroner før rabatter, eller rundt 600-700 millioner kroner etter rabatter. Selv om de internasjonale bettingaktørene i sum er størst, er Norsk Tipping også en gigant på dette markedet.  I 2017 brukte Norsk Tipping totalt 317 millioner kroner brutto på kjøp av reklame inkludert digitale kanaler.

- Det er gledelig å se at uregulerte aktører har tatt ned sitt medietrykk på tv og at det totale reklametrykket i kategorien har gått ned. Det er gjort et godt arbeid av myndighetene og tilsynet, men det er fortsatt hundrevis av millioner igjen som etter intensjonen fra myndighetene skal fjernes fra reklamemarkedet, sier Kristin Røe, markedsdirektør i Norsk Tipping.  

Ifølge tallene fra Medietilsynet så bruker norske spillselskap i alt 82 prosent av sine tv-reklamekroner på norske tv-kanaler og økningen er på 13 prosentpoeng fra i fjor.

- Hvorfor trenger Norsk Tipping og de andre norske aktørene å øke investeringene med over 30 prosent når de internasjonale skrur ned på volumet?

- Disse tallene kjenner vi oss ikke igjen i. Sammenlignet med samme periode i fjor har vi en økning i bruttoinvestering på én prosent. Det har vært variasjoner i kanalvalg, men det medfører altså ikke riktighet at vi har en kraftig økning siste 12 måneder sier hun.  

- Tv-reklamen er krevende
Uansett pumpes det fortsatt hundrevis av millioner inn på markedet for spillreklame uten at myndighetene har klart å bremse dette i særlig grad. Kanaler som TV3, Viasat, Eurosport og MAX omgår de norske reklamereglene ved å sende fra London og regjeringens forslag om å forby distributørene å sende kanaler med reklame for pengespill fra utlandet ser ikke ut til å realisere seg.

- Har Lotteritilsynet et reelt håp om å fjerne all denne omsetningen fra det norske reklamemarkedet?

- Det har vist seg vanskelig med de tiltakene og reguleringsvirkemidlene vi har i dag. Men samtidig er tv-reklame den reklamen som når flest og den er helt avgjørende for å kunne rekruttere nye spillere. Spilleavhengige opplever også denne tv-reklamen som krevende, så det er et viktig mål å gjennomføre.

Ifølge rapporten fra Medietilsynet og Lotteritilsynet som kom denne uken, satser utenlandske spillselskaper mindre på norske tv-seere og tv-kanaler som sender fra utlandet og inn mot det norske markedet.

- Det er veldig gledelig å registrere en tilbakegang her, sier hun.

- Men er dere skuffet over at Norsk Tipping øker sine investeringer med så mye som 30 prosent?

- Norsk Tipping har også et ansvar for å kanalisere brukerne inn til sine spill, men vi følger med på det. Et vil alltid være når er det kanalisering og når er det reklamedrevet? Vi har en tett dialog med Norsk Tipping på dette feltet. Men den reklamen Norsk Tipping har er for spill med lav risiko, som Lotto, i motsetning til de uregulerte, som markedsfører mer aggressive spill med stor risiko. Det er en stor forskjell, sier hun