For første gang har Bufdir fått laget en nasjonal kampanje for Familievernet, som er et tilbud til familier som opplever vansker, konflikter eller kriser.

- Målet med kampanjen er å øke kjennskapen til familievernets tjenester. Vi ønsker å senke terskelen for å ta kontakt og øke kunnskapen om hva familievernet faktisk kan bidra med. Mange forbinder oss med samlivsbrudd og obligatorisk mekling, men i virkeligheten er tilbudet mye større og foreldre kan få hjelp til å finne gode løsninger før problemene vokser seg for store, sier Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør i Bufdir.

Denne kampanjen er det Trigger som har utviklet for Bufdir. Konseptet har fått navnet «Mega Parents».

- Da vi kreativt kom opp med superheltene, så vi raskt at dette åpnet et stort og virkningsfullt univers å boltre oss i. Filmen gir forhåpentligvis en positiv og gjenkjennbar nostalgisk følelse av det å være en god superhelt, helt til man setter latteren litt i halsen når man ser hvilken effekt «diskusjoner» mellom voksne kan smitte over på barns lek, sier kundeansvarlig Lene Lyck Fasting i Trigger.

Se filmen her (artikkelen fortsetter etter filmen):

Målet med kampanjen er å heve kunnskapsnivået om hva familievernet faktisk kan bidra med i befolkningen. Ifølge en fersk undersøkelse gjort av Respons Analyse på vegne av Familievernet, er det kun 12 prosent som vet at tilbudet finnes (uhjulpen kjennskap), kun halvparten vet at det er gratis, og kun 25 prosent vet at familievernet ikke er en del av barnevernet.

På produksjonssiden er det Filmdepartementet og Animasjonsdepartementet som står bak. Regissør har vært Kenneth Karlstad.

Bufdir ønsker ikke å si noe om hva kampanjen har kostet å utvikle.  

Trigger-teamet:

Dette er teamet fra Trigger som skal jobbe med Familievernet. Nederst fra venstre Lene Lyck Fasting (kunderådgiver), Bjørnar Flyum (kreatør), Jannecke Nordskog (produsent). Øverst fra venstre: Eystein Norderval (kreatør), Ina Stavrum (innholdsrådgiver) og Helene Svabø (innholdsrådgiver). Foto: Trigger