Denne uken åpner bistandsorganisasjonen Care det de har kalt «Museum for forhistoriske holdninger». Og inviterer folk flest med på å nominere hvilke holdninger som er mest forhistoriske.«Vinnerbidraget» vil bli vist frem på nettsiden til kampanjen og på Kulturhuset i Oslo.

Og  det er spesielt de subtile holdningen de vil til livs.

- Formålet med kampanjen er å rette søkelys mot kjønnsdiskriminerende holdninger som fortsatt eksisterer. Språk er makt, og måten vi snakker om jenter og kvinner på betyr mye. Det ønsker vi å rette oppmerksomhet mot med denne kampanjen, sier generalsekretær Gry Larsen i Care til Kampanje.

Hos reklamebyrået Brunch beskriver kreatør og partner Simen Braathen prosessen frem mot ideen bak slik;

- Er det ikke sånn man sier om gamle, utdaterte ting da? «Den der hører hjemme på museum». Vi var også inne på tanken om å invitere folk som Helge Lurås til å sitte i et monter på Nasjonalmuseet og lire av seg ting som at «kvinner ikke har noe i forsvaret å gjøre». Så kunne folk se på og si «Tenk at det var det faktisk noen som det mente før». Bare at det er nå, sier Braathen til Kampanje.

Brunch opplyser at de fikk oppdraget etter en pitsj som Care avholdt. Til Kampanje forteller Gry Larsen at de var i samtale med fire byråer i forbindelse med kampanjen.

- Av de fire var det Brunch som overbeviste mest, med en rekke gode ideer og en klar plan for utforming og gjennomføring av kampanjen, sier hun.

- Håper å nå de som himler med øynene av likestillingskampanjer
Målet er å skape diskusjoner rundt temaet likestilling, ikke bare at kampanjen blir «nok en likestillingskampanje».

- Det vi håper mest er at kampanjen ikke bare preker til koret, men også sniker seg inn til dem som vanligvis himler litt mer øynene av likestillingskampanjer, og starter noen diskusjoner der. Det ser vi skje rundt om i kommentarfeltene der filmen deles. Både folk som synes likestilling er noe sprøyt og de som trår til og setter dem på plass, sier han, og sender samtidig et stikk til kolleger i reklame- og kommunikasjonsbransjen.

- Men vi vet jo at det finnes en del museumsverdige holdninger i vår bransje også, så det er bare å sende inn forslag.

I kampanjen har Odd Magnus Williamson, Kong Halvor, Kim Køste (YouTuber), Arman Surizehi (YouTuber), Adam Ezzari (Artist), Gry Larsen (Generalsekretær Care), Celine Marie Moe (Markedssjef i Chooose), Lil Halima (Artist) og Cecilia Brækhus stilt opp.

- Alle har stilt opp gratis. Mye av det som ble lest opp kom også fra ting de selv har erfart eller vært vitne til også.

Care opplyser at de har budsjettert med rundt 350.000 kroner til hele kampanjen. Filmene er produsert av Nordic Screens.

 Se filmen her: