Ifølge en kunngjøring på Doffin skal det statlige foretaket Norsk Helsenett SF handle inn kommunikasjonstjenester for hele 72 millioner kroner. Rammeavtalen er stykket opp i tre delkontrakter, hvor alle har en varighet på to år, med mulighet for to års forlengelse med ett år av gangen.

Les også: Vil hjelpe annonsører med byråvalg og kutte ned på «frustrerende» timebruk

Det statlige foretaket, som eies av Helse- og omsorgsdepartementet, vil bruke 32 millioner kroner på reklame og markedsføringstjenester, 20 millioner kroner på strategisk kommunikasjon og utvikling av kommunikasjonsstrategi og 20 millioner kroner på grafisk design og visuelle produksjoner.

Innen reklame- og markedsføringstjenester er Norsk Helsenett på utkikk etter fem tilbydere, og for kommunikasjonstjenester, herunder mediehåndtering og – rådgivning, vil de ha tre tilbydere. Under grafisk design og visuelle produksjoner vil de ha én leverandør.

Kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Berit Kolberg Rossiné, forteller at en avklaring på hvem som blir leverandører først vil komme i månedsskiftet november/desember. Frist for å levere tilbud er 5. oktober.

- Det er jo en veldig stor sum, er det snakk om en ny satsing eller lanseringer?

- For det første er det lite sannsynlig at man vil bruke hele denne summen. Siden det er en anskaffelse for mange etater så har vi laget et overslag. Helsedirektoratet brukte eksempelvis 11 millioner kroner på kommunikasjonstjenester i fjor, så det er det vi har brukt som utgangspunkt for beregningene, forteller Rossiné, til Kampanje.

- Hvor mye vi bruker på rammeavtalene er også avhengig av hvilke budsjetter vi får fra Helse- og omsorgsdepartementet, legger hun til.

Norsk Helsenett har  i oppgave å levere administrative tjenester til alle de statlige virksomhetene innenfor helseområdet, og de står derfor ansvarlig for anskaffelse av kommunikasjonstjenester for Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helseklage, Legemiddelverket, Norsk Pasientskadeerstatning, Statens helsetilsyn, Statens strålevern, Helsedirektoratet og Helfo. 

Fra før av har Helsedirektoratet flere pågående avtaler inntil Norsk Helsenett inngår nye rammeavtaler. Innen kommunikasjonsstøtte har Helsedirektoratet samarbeid med Gambit, First House, Wergeland Apenes og Arve Paulsen. Innen reklame benytter de seg for øyeblikket av McCann, Redink, Dinamo, Saatchi & Saatchi (som i dag heter Per Høj, red. anm.) og Try. Noen av samarbeidene vil fortsette inn i nyåret, opplyser Rossiné.

I statsbudsjettet for 2018 bevilget regjeringen litt i overkant av 144 millioner kroner til Norsk Helsenett SF.