Naug blir Kirkens Nødhelps nye rekamebyrå, etter at de vant frem i bistandsorganisasjonens byråkonkurranse. Tre byråer var med inn i sluttrunden.

- Byråene har gjort en kjempefin jobb, men Naug hadde en fin helhetsforståelse og strategisk kompetanse som skilte seg ut. Kirkens Nødhjelp er også opptatt av at de vi jobber med har en spesielt god innsikt og forståelse for  målgruppene våre, og dette hadde Naug satt seg godt inn i. De er dyktige folk, og vi gleder oss til å jobbe sammen, forteller markedssjef i Kirkens Nødhjelp, Ragnhild Toyomasu, til Kampanje.

Toyomasu vil ikke si noe om størrelsen på avtalen. Men hun poengterer at Kirkens Nødhjelp ikke er kunden med de romsligste lommene.

- Selv om det ikke er snakk om de største beløpene, opplever vi at mange byråer synes det er gøy og spennende å jobbe med organisasjoner som oss. Jeg tror vårt arbeid for å redde liv og sikre en mer rettferdig verden motiverer byråene, forteller Toyomasu og legger til:

- Jeg blir veldig glad for at reklamebransjen strekker seg så langt for vår bransje og for Kirkens Nødhjelp. 

Tidligere har Kirkens Nødhjelp benyttet seg av byrået Empefire, men da byrået ble avviklet og sluset inn i moderselskapet Schjærven, ble forholdet avsluttet. 

Naug skal i første omgang ta fatt på juleaksjonen og fasteaksjonen, ifølge kreativ leder i Naug, Martine Flatlie. Byrået som ble opprettet i 2015, har blant annet Ali Kaffe, Evergood, BMW, Mini, Bavaria, TV Norge og Universitetet i Oslo på kundelisten. 

- Å få muligheten til å lage kreativ kommunikasjon for noe så viktig, føles veldig meningsfylt. Vi er ydmyke og kjenner samtidig litt på ærefrykten over et slikt livsviktig oppdrag, sier Flatlie.

Den årlige fasteaksjonen er Norges nest største innsamlingaksjon etter TV-aksjonen. I år var temaet rent vann og sanitære forhold i utsatte områder, og de samlet inn litt i overkant av 30 millioner kroner. Neste års fasteaksjon går av stabelen 7. til 9. april.