Mediebyråene har ved utgangen av mai kjøpt reklame i mediene for totalt 4,2 milliarder kroner, som er 2,2 prosent mindre enn i samme periode i fjor.

- Mai ble en meget dårlig måned, og vi ser nå en tilbakegang på 2,2 prosent per mai sammenlignet med samme periode i fjor, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Nedgangen så langt i år i kroner og øre, utgjør snaue 100 millioner kroner eller en tilbakegang på omsetning fra 4,296 milliarder i fjor til 4,203 milliarder kroner hittil i år

- Er du overrasket over nedgangen?

 - Jeg er kanskje overrasket over at det ble så mye sammenlignet med forrige måned. Men også å gå tilbake 2,2 prosent er betenkelig, for å bruke det ordet, sier hun til Kampanje.

I mai isolert falt omsetningen med hele 13,7 prosent. Byråene kjøpte reklame for 838 millioner i mai, mot 972 millioner i mai i fjor.

- Tv svekkes ytterligere
Den største mediekanalen i kampen om mediebyråmilliardene, tv, har en markant nedgang hittil i år.

- Tv svekkes ytterligere og går tilbake med 5,9 prosent og har nå en markedsandel på 39 prosent, mens de i fjor lå på 40,5 prosent i fjor. Det er tydelig en endring å spore, for isolerer vi mai ser vi en tilbakegang fra i fjor mai på hele 22,7 prosent. Hva dette skyldes er nok relativt sammensatt: Høye tv-priser, ingen store «kriger» blant annonsørene og fallende seertall kan nevnes som noe av årsakene, men noen nevner jo også støyen rundt GDPR, som skaper usikkerhet på hva man kan og ikke kan gjøre.

- Er det en kalddusj eller har reklamemarkedet fått et heteslag i sommervarmen?

- Det er en kalddusj når tv går tilbake 5,9 prosent. Det er ikke spesielt lovende. Alle stiller seg spørsmålet om dette fortsetter. Tv har ikke hatt utviklingen man hadde håpet på i år, og noen har spekulert i om 2018 blir året der tv virkelig taper seg. Det gjenstår å se hvordan sommeren utvikler seg, og ikke minst hvordan tv-kanalene griper an høsten.

Utendørs stuper
Også utendørs rammes betydelig.

- Den negative utviklingen til utendørs vedvarer i mai og de går tilbake i forhold til i fjor med 6,7 prosent. Isolerer vi mai, ser vi at tilbakegangen er på 20,9 prosent, som er meget høyt. Kino fortsetter meget positivt i mai med en vekst på hele 20,6 prosent. Ikke like positivt for radio som stadig gjør det dårligere en i 2017. Pr. mai går de tilbake 12 prosent og isolerer vi mai, ser vi en tilbakegang på 26,9 prosent, ikke særlig oppløftende.