De siste årene har det vært en kraftig vekst i markedet for innholdsmarkedsføring både i Norge og Norden og ikke minst globalt.

Fra å være et marked bestående av noen få nisjeaktører, er dette markedet nå blitt en naturlig del av alle byråers tjenestetilbud i en tid der printopplagene faller og tv-reklamen ikke lenger har en like sentral plass i merkevarerenes mediebudsjetter.

Content-markedet har derfor vokst kraftig de siste årene og utviklingen ventes å fortsette. Ifølge analyseselskapet Technavio skal det globale contentmarkedet vokse med 16 prosent årlig de neste fem årene og Redink, den største aktøren på det norske markedet, vokste mer enn 30 prosent i omsetning i fjor.

Et av verdens største content marketing-byråer vurderer nå å gå inn på det norske og det nordiske markedet. På Kampanjes store konferanse «Content marketing-dagen» kunne konsernsjefen i C3, Gregor Vogelsang, fortelle at de nå sterkt vurderer en nordisk tilstedeværelse.

- Vi hører mye om interessante saker fra Norge og Skandinavia og kunder av oss reiser til både Stockholm og Oslo for å se hva slags innovasjoner som finner sted her. Norge og Skandinavia passer også veldig godt inn med tanke på vår overordnete investerings- og oppkjøpsstrategi, sier Vogelsang.

Han lister opp flere grunner til hvorfor Norge er et attraktivt marked for ham og C3. 

Se intervjuet med Gregor Vogelsang her, der den tyske byrålederen også snakker om konkurransen fra de store konsulentgigantene: