Mer enn ni av ti ønsker retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden. Det viser en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet om alkohol og arbeidsliv. Med utgangspunkt i funnene har Helsedirektoratet sammen med reklamebyrået Dinamo utarbeidet en kampanje, «RusOff», som skal motivere ledere i offentlige bedrifter og etater med å ta opp en tematikk som for mange ledere både er lite lystbetont og kanskje ikke har blitt prioritert nok.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver, sier at dette handler ikke om å forby hverken vinlotteri eller lønningspils, men om å motivere til å ta debatten om hvordan de ansatte vil ha det på jobben. 

- Vi oppfordrer alle arbeidsplasser til å utarbeide en policy eller kjøreregler om alkoholbruk, sier Giæver. 

Skal hindre sosialt press
Undersøkelsen viser også at syv av ti ønsker klarere regler for bruk av alkohol i jobbsammenheng, og at mer enn åtte av ti mener arbeidsplassen bør ha ordninger for ansatte med problemer knyttet til alkoholbruk.

Giæver i Helsedirektoratet mener at #metoo-bevegelsen, som har eksplodert i nyhetsbildet den siste tiden, også tydelig viser behovet for at flere bedrifter og organisasjoner har behov for en diskusjon rundt tydeligere kjøreregler.

- «RusOff» var et resultat av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide rusforebyggende råd for offentlig sektor, og RusOff-kampanjen ble utviklet som et verktøy for å spre budskapet og bidra i implementeringen. Vi ser imidlertid at flere har løftet alkoholbruk inn i mediedebatten i kjølvannet av #metoo, og at enkelte aktører har innført kjøreregler for alkoholbruk som et tiltak for å bidra til å hindre seksuell trakassering. Her tenker vi at RusOff kan være et godt verktøy til rett tid, sier Giæver til Kampanje.  

- Er målet her å redusere seksuell trakassering i jobbsammenheng? 

- Den primære hensikten med å ha kjøreregler for alkoholbruk i tilknytning til arbeidsplassen, er å forebygge risikofylt rusmiddelbruk og bidra til et bedre arbeidsmiljø for alle. Det er dessuten et tiltak som blant annet kan bidra i det systematiske sikkerhetsarbeidet, og arbeidet knyttet til reduksjon av sykefravær og nedsatt yteevne på jobb. Seksuell trakassering er sånn sett bare en av flere mulige, uheldige effekter av rusmiddelbruk, sier Giæver.

- Alkohol koster samfunnet mye penger
Men det er først og fremst problemstillinger som sosialt press, ubevissthet og konsekvensene av «dagen derpå» kampanjen setter alkoholproblematikken i sammenheng med. 

- Undersøkelsen vi siterer i RusOff-kampanjen tyder på at syv av ti ønsker klarere regler for bruk av alkohol i jobbsammenheng. Det er også gjort beregninger som viser at alkohol koster samfunnet mye penger, blant annet i tapt arbeidsfortjeneste. Men det er store variasjoner mellom bransjer og sektorer, og det kan også være store forskjeller innad på en og samme arbeidsplass, sier Giæver.

- Hvordan den enkelte ansatte svarer på om det er for mye drikking i jobbsammenheng, vil være avhengig av ståsted og individuelle opplevelser. Derfor anbefaler vi at ledere gjør en enkel kartlegging av situasjonen på arbeidsplassen, slik at man får en oversikt før man utvikler kjøreregler, sier han.

Se kampanjefilmen under: 

Kampanjen består av fire filmer og en nettkampanje som ledere skal bruke i sin dialog med de ansatte. Filmene er regissert av Nicolai Cleve Broch og produsert av Halvor Lied. Konsulent og kreativ leder har vært Ivar Vareide.