Forbrukerombudet har i et tilsyn sjekket hvordan 20 av Norges største såkalte influencere – toppbloggere og profiler innen sports- og musikkbransjen – identifiserer reklameinnlegg i sosiale medier. Sjekken avdekket at brorparten av dem bryter markedsføringsloven, og 18 av profilene risikerer nå sanksjoner.

Brudd i sju av ti innlegg
– En gjennomgående tendens er at influencerne ikke merker reklameinnlegg på en klar og tydelig måte. I tillegg er det ikke alltid like klart hvilken annonsør de reklamerer for, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Samlet ble det avdekket brudd på markedsføringsloven i sju av ti innlegg som inneholdt reklame. For omtrent hvert tredje innlegg som inneholdt reklame, var det ikke opplyst hvem annonsøren bak markedsføringen var, noe som er et brudd på ehandelsloven. Mange har også plasserer merkingen på en måte som gjør den vanskelig å se. Aller verst står det til på Snapchat.

18 av 20 får beskjed
– Svært mange ser ut til å glemme at også reklameinnleggene de sender på Snapchat, skal merkes som reklame. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å merke den første snappen, for så å sende titalls reklamesnapper etterpå som ikke er merket, sier Haugseth.

Hun peker på at mange av aktørene har stor påvirkningskraft og er svært populære blant barn og unge, noe som gjør god og tydelig merking ekstra viktig.

Av de 20 som ble sjekket, får 18 nå beskjed om å endre eller fjerne ulovlig markedsføring. Forbrukerombudet vil etter nyttår sjekke kontoene deres på nytt.

– Dersom vi avdekker nye lovbrudd, kan det bli aktuelt å fatte vedtak. Det betyr i praksis at veien til økonomiske sanksjoner er kort, sier Haugseth.