I mai lanserte Medietilsynet veiledere om kravene til merking av reklame i YouTube-kanaler. I tillegg har tilsynet drevet utstrakt veiledningsarbeid, både direkte inn mot youtubere og overfor managementbyråene som de fleste store youtuberne i Norge er en del av. Nå har Medietilsynet ført tilsyn med youtubernes merking av videoer med kommersielt innhold.

Medietilsynet har i høst gjennomgått 22 populære YouTube-kanaler. Resultatet viser at hele 33 av 52 videoinnlegg som er kontrollert, er tydelig merket med «REKLAME» eller «ANNONSE», helt i tråd med kravene.

– Da vi i mars i år kartla merkingen hos noen av de samme youtuberne, hadde bare to av videoene god nok merking. Vi er derfor svært fornøyde med den endringen vi nå ser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

- God dialog med youtuberne
Hun tror forbedringen er et direkte resultat av det veiledningsarbeidet som har blitt gjort.

– Vi har hatt god dialog med youtuberne underveis, og opplever at de aller fleste nå tar forbudet mot skjult reklame på alvor, sier Velsand.

Videobloggere med egen kanal på YouTube har stjernestatus hos tusenvis av unge følgere, og kalles derfor ofte for influencere.

– Vi ser at såkalt influencer-marketing vokser, og det har derfor vært en helt bevisst prioritering når Medietilsynet har satt store ressurser inn for å få på plass gode retningslinjer for merking. Seerne har krav på å få vite når de blir utsatt for kommersielle budskap, understreker Mari Velsand.

Videobloggen består ofte av en blanding av rapportering fra eget liv og betalt kommunikasjon. Risikoen for utydelighet rundt hva som er youtuberens egne meninger og hvilke budskap det er betalt for, er dermed stor.

Videoene har ofte mange unge seere, og Velsand sier det i mange tilfeller kan skorte på den kritiske medieforståelsen hos de unge i møte med forbildene sine på YouTube.

-  Nettopp derfor er tydelig og forståelig merking av videoer som inneholder betalte budskap så viktig, sier Mari Velsand.

Samarbeider med Forbrukerombudet
Kringkastingsloven, som også omfatter bildeprogrammer på YouTube-kanaler, har forbud mot alle former for skjult markedsføring. Markedsføringsloven gjelder i andre sosiale medier som blogger, Instagram, Snapchat og Facebook. Markedsføringsloven blir forvaltet av Forbrukerombudet, som nylig gjennomførte en tilsynskontroll med disse mediene. Mange influencere er aktive i flere kanaler og derfor har Medietilsynet og Forbrukerombudet samarbeidet om å jobbe fram enkle og lett forståelige veiledere som skal gjøre det entydig å merke innlegg med reklame i de ulike kanalene.

– Hensikten er at publikum blir gjort oppmerksom på kommersielle koblinger, og dermed har forutsetninger for å kunne ha en mer årvåken og kritisk tilnærming til innholdet, sier Velsand.