Det Røkke-eide selskapet Aker BioMarine har fanget krill siden 2007 og omsetter for omtrent en milliard kroner. Nå vil selskapet skape en global helserevolusjon og gir regissør Per-Olav Sørensen, mannen bak storslåtte tv-serier som «Nobel» og «Kampen om tungtvannet», oppgaven.

Det har resultert i helaftens reklamefilm på hele ni minutter. Du kan se filmen her: 

- Ni minutter er lang tid i reklamesammenheng?

- Men det er nettopp det som er poenget. Det var viktig å gjøre noe annerledes og du trenger tid for å reflektere over de viktige tingene som miljø, kosthold og trening. Du skaper ikke endring med 30 sekunders oppmerksomhet. Du trenger mer tid, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Katrin Berntsen i AkerBiomarine til Kampanje.

Kommunikasjonsdirektør i Aker BioMarine, Katrin Berntsen.

- Vi forteller en livsfilosofi
Krill-produsenten tok i desember 2016 kontakt med Per Olav Sørensen og han tok utfordringen om å gjøre noe helt nytt. Sammen med et filmteam reiste Sørensen til Grønland for å spille inn den nye PR- og atferdskampanjen om omega-3. Det er den første reklamefilmen til teater- og dramaregissøren. 

- Filmen skulle identifisere det opprinnelige, det rene. Det igjen kan kobles til gammel kunnskap om naturen og et annet levesett. Men det gamle, det opprinnelige, det levde liv, er ikke forenelig med 20 sekunders flash. Kunnskapen er basert på det tålmodige og langsomme. Tiden er din venn. Derfor ble denne lille filmen på ni minutter og ikke 20 sekunder. Vi forteller en livsfilosofi, sier Sørensen. 

Grønland ble valgt fordi inuittene er et av verdens folkeslag som fortsatt lever i pakt med naturen og ifølge AkerBio Marine var det der koblingen mellom hjertehelse og omega-3 først ble oppdaget mot slutten av 70-tallet. 

- Mer enn 9.000 studier viser at Omega-3 har en positiv helseeffekt og senker risikoen for store livsstilsykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og kronisk luftveissykdom. Likevel har mer enn 80 prosent av verdens befolkning for lave verdier. Det vil vi som omega-3-produsent gjøre noe med, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine. 

- Vi ble blown away
Siden prosjektets oppstart har samarbeidet vært tett mellom Aker BioMarine og det nye reklame- og produksjonsbyrået «The Oslo Company» som står bak filmproduksjonen.

- Vi ble blown away av deres kreativitet og hvordan de klarte å tenke annerledes, sier Berntsen  i Aker BioMarine.

- Dramaregissør Per Olav Sørensen har hatt regien. Er det mye drama i reklamefilmen også?

- Ja, det er jo det. Det er en veldig viktig, global sak. Vi snakker om liv og helse, sier Berntsen.

Filmen har allerede begynt å gå på sosiale medier og Berntsen sier planen er å jobbe tett med partnere å spre filmen i nyhetsbrev og på websider og ikke minst digitalt på sosiale medier.

- Det er ikke satt av store budsjetter til tv-annonsering?

- Nei, det har vi ikke gjort. Det er viktig med viral effekt og bruk av PR. Dette er en helse- og adferdskampanje der bruken av sosiale medier for å skape engasjement og oppmerksomhet blir veldig viktig.

Skal bygge holdninger
Målsetningen med kampanjen er ikke «likes, klikk og reach». Men å skape endringer i omega-3-indeksen.

- Aker BioMarine er ikke et tradisjonelt selskap, det var heller ikke oppdraget de ga oss. Istedenfor å lage en 20 sekunders historie tilpasset dagens medier, tok vi en sjanse. Vi forteller en historie på ni minutter og det er fordi kampanjens mål er mer enn å bygge holdninger, den skal endre atferd, sier byråsjef Christian Steen i The Oslo Company.