«New biz»-arbeid er en del av hverdagen for de aller fleste aktører, i de aller fleste bransjer. Veldig få aktører er i en situasjon hvor dette ikke er en del av standardoppgavene. Så også i reklamebransjen. Om pitsjeprosessen der er veldig anderedes enn i en del andre bransjer kan selvsagt diskuteres. Så lenge jeg har vært i bransjen, og det begynner å bli noen år, har denne diskusjonen surret i bakgrunnen. Temaet er definitivt et av de mest diskuterte i bransjen. Men veldig sjelden dras den opp i lyset på denne måten. Honnør til Linda Byrknes og 6. Sans som tør å si det som veldig mange i bransjen bruker mye tid på å diskutere. Men sjelden i åpne rom som her.

Les mer: - Som å brekke beinet to meter fra målstreken

ANFO Annonsørforeningen og mange med oss er opptatt av ryddige og forutsigbare linjer i pitch-prosessen. ANFOs rasjonale er primært at det alltid er noen som må betale for den tid og energi som legges ned i for å skaffe seg de kundene man enda ikke har. Noen i denne sammenheng vil alltid være dagens kunder. Vi tror det over tid er vesentlig mer bærekraftig at et byrå bruker det man har av ekstra tid og energi på de kundene man har, ikke de man sannsynligvis (statistisk sett) ikke får! Altså mer fokus på «more biz» enn på «new biz». I enhver byråpitsj vil det alltid være mange flere tapere enn den, som oftest, ene vinneren.

Jeg kommenterer på ganske generell basis. Vet jo også at mye av kritikken går på offentlige anbud. Altså aktører som i veldig liten grad har en organisasjonsmessig tilknytning til for eksempel ANFO. Jeg sier heller ikke at alt er bare fryd og gammen på den profesjonelle siden av gjerdet heller. Det jeg vet og erfarer tyder imidlertid på at ting er i ferd med å bli bedre. Selvsagt sklir ting litt ut en gang i blant. Noen ganger inviteres kanskje litt for mange inn i prosessen eller man ber om litt for mye. På samme måte som byråene i andre tilfeller legger vesentlig mer enn det som bes om inn i prosessen. Man vil da skille seg ut og vinne nye kunder! Eller sagt på en annen måte; Litt ris til egen bak!

Våre kollegaer i Sverige er en hyggelig og flink gjeng. Og noen forskjeller er det jo også mellom våre respektive land. En av disse er en langt sterkere kultur for å bruke eksterne pitsjkonsulenter i slike prosesser. Sveriges Annonsörer har eksempelvis en fast byrårådgiver tilknyttet organisasjonen. Han er heller ikke alene i det svenske markedet.

Bruk av ekstern pitsjhkonsulent i byråvalgsprosesser er mindre vanlig i det norske markedet. Det har nok både med markedsstørrelse, historikk men, også mangel på kontinuitet å gjøre. Pitsjkonsulent er man i Norge når man er mellom jobber.

Når det er sagt så har både ANFO og Kreativt Forum både samme syn på hvordan prosessen bør settes opp og omtrent samme veileder som Sverige. Og ikke minst har KF og ANFO sammen stått på scenen flere steder og delt vårt syn. Guidingen ligger der med andre ord. Det er mer praktiseringen av anbefalingene som svikter.

Dere er en veldig hyggelig gjeng, men svært få av dere skiller dere veldig ut fra de andre dere konkurrerer med.

I ANFO opplever vi nå økende etterspørsel fra våre medlemmer om bistand i slike prosesser. Fordi det neppe finnes andre som har bedre oversikt over byråmiljøene i Norge enn nettopp ANFO. Nesten uten unntak er vår hovedanbefaling at man ikke nødvendigvis skal gjøre prosessen for stor og be om for mye. Og jeg sier nesten uten unntak. Fordi det finnes selvsagt situasjoner som krever lengre prosesser og gjerne også ekstern bistand.

Struktur, rettferdighet og forutsigbarhet er helt avgjørende. En begrenset vare i de fleste marketingmiljøer er tid. Vi synes derfor det er helt sentralt til å stimulere til relevante og tidseffektive løp.

Med all respekt kjære bransje, og i dette tilfellet spesielt reklamebransje; Dere er en veldig hyggelig gjeng, men svært få av dere skiller dere veldig ut fra de andre dere konkurrerer med. De fleste av dere er flinke, kunnskapsrike, interesserte og engasjerte. Det vil derfor være slik at det alltid vil være en konkurrent av dere som sannsynligvis også kan hjelpe den aktuelle kunden omtrent like bra.

Presentasjoner, strategier og kreativt arbeid er bra. Men det handler også om mennesker, kjemi og mange hverdager. Derfor tror vi det ofte er viktigere å treffe en gjeng man virkelig har lyst å jobbe med. Det tror vi man gjør best i arbeidsmøter og workshops hvor man kanskje diskuterer helt aktuelle problemstillinger og utfordringer. I et kortere, relevant og tidseffektivt løp!

Jeg tror her som ellers det finnes løsninger. De er heller ikke så veldig langt unna. Børster bransjen støvet av våre felles anbefalinger er grunnlaget igjen fremme i lyset. Da gjenstår det kun å etterleve disse.

Det kan fremdeles være ganske vanskelig så lenge man vet og tror at konkurrenten gjør litt ekstra ut av den samme invitasjonen…

Da e de på an igjen, på an igjen, på an igjen…

Lykke til.

PS.

Du lurer kanskje på hvorfor jeg omtaler reklamebransjen som så veldig hyggelig. I lys av at stadig flere av våre medlemmer bruker oss i valgprosesser har vi inneværende år kjørt en oppfriskningsrunde med byråer og mediebyråer. Nærmere 40 møter så langt i år faktisk. Fasit så langt er at det er en svært hyggelig og engasjert gjeng vi har møtt.

De av dere som enda ikke har hørt fra oss kan jo gjerne ta kontakt.