Regjeringen har bestemt at 50 prosent av overskuddet fra en lottotrekning i 2018 skal gå til den kommende 150-årsjubilanten Den Norske Turistforening (DNT).

Vanligvis fordeles overskuddet fra Norsk Tipping til forskjellige ideelle formål etter en bestemt fordeling.

- Departementets forslag innebærer at det kan avholdes én lottotrekning i 2018 hvor 50 prosent av overskuddet tildeles DNT. Det legges ikke opp til at det skal avholdes noen ekstra trekning, men at overskuddet fra én av de ordinære trekningene fordeles på en annen måte enn ellers, opplyser Kulturdepartementet.

Det er ennå ikke bestemt hvilken lottotrekning som skal gå til foreningen

- Turistforeningen gjør et viktig arbeid for friluftsliv, fellesskap og bedret folkehelse, og i regjeringen er vi glade for å tildele DNT en del av overskuddet i anledning jubileet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Vanligvis går 6,4 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner.

I jubileumstrekningen går 50 prosent til DNT, mens resten fordeles på vanlig måte. En tilsvarende trekning ble gjort for å gi en jubileumsgave til Norges Idrettsforbund i 2012.