Norstat har på oppdrag fra Bonnier-eide Spoon gjennomført den første nordiske undersøkelsen om annonsørenes syn på innholdsmarkedsføring. 300 markedsførere i Norge, Sverige, Danmark og Finland har svart på undersøkelsen.  

- Overordnet viser resultatet at innholdsmarkedsføring er veletablert og utbredt i Norden. 76 prosent av nordiske bedrifter oppgir at de bruker innholdsmarkedsføring som metode, forteller Marte Ramborg, byråleder i Spoon, til Kampanje.  

Midt på treet
De norske markedsførerne utmerker seg ved å være best til å måle sine resultater. 71 prosent av de spurte oppgir at de jevnlig måler resultatene av sin markedsføring. Snittet i Norden er 65 prosent. Samtidig er vi bare midt på treet når det gjelder å ha en dokumentert strategi. 55 prosent av markedsførerne som jobber med innholdsmarkedsføring har en dokumentert strategi. Vi er dårligere enn svenskene (60 prosent), men bedre enn finnene (36 prosent).

- Interessant at rundt halvparten av de markedsførerne som driver med innholdsmarkedsføring mangler strategi. Det virker jo åpenbart, men vi må tydeligvis likevel minnes om det. Markedsførere som har en strategi og skriver den ned, har større sjanse for å lykkes! Den skal verken være omfattende eller komplisert, men forståelig og lett å bruke i praksis, sier Ramborg.

Mener satsingen har vært en stor suksess
Norske markedsførere utmerker seg ved å være mest fornøyd med egen innsats. Blant norske respondenter oppgir ingen at satsingen på innholdsmarkedsføring har vært mislykket. Hele 52 prosent mener satsingen har gitt stor suksess. 

- Jeg er ikke overrasket over at dette tallet er ganske høyt. Innholdsmarkedsføring handler om å sette sitt publikum og kunder først, snakke om hva de er interessert i, framfor å snakke om seg selv. Det er kanskje ikke så rart at de som lykkes med det, opplever å lykkes med sin markedsføring.