Under Bring Dialogs store konferanse «Dialogkonferansen» nylig ble det i all stillhet kjent at Bring Dialog og det nylig oppkjøpte selskapet Netlife Research begge endrer navn for å vise enda tydeligere at de hører sammen.

Før sommeren i fjor ble det kjent at Posten kjøpte Netlife Research og innlemmet selskapet i sitt system. Det var da Postens DM- og CRM-byrå Bring Dialog, som gjorde det formelle oppkjøpet.

Les også: Posten kjøper Netlife Research

Til sammen sysselsetter de to selskapene rundt 166 mennesker – og fra nå av skal Bring Dialog hete Netlife Dialog og Netlife Research endrer navn til Netlife Design.

- Hovedgrunnen til at vi endrer navn, er at Bring Dialog ikke jobber med post og logistikk. Vi jobber jo med digital kommunikasjon og markedsføring. I likhet med Netlife har vi fokus på digitale kundeopplevelser, men vi skal fortsatt være to selvstendige selskaper, kanskje søstre eller brødre, undrer Arild Horsberg, som er daglig leder i Netlife Dialog og også styreleder for paraply-selskapet Netlife Gruppen.

Det er vedtatt at de to selskapene skal samlokaliseres – i et nytt bygg under oppføring på Youngstorget 3. Der er det duket for innflyttingsfest mai 2019.

- Da skal det stå Netlife i store bokstaver på veggen, proklamerer Horsberg.

Netlife-gruppen vil bestå av tre enheter; Dialog, Design og Bergen.

Slik blir logoen:

Dette er den nye logoen til Netlife-gruppen- utviklet med interne krefter - hovedsaklig Netlife i Bergen.

- Ikke bare et navneskifte
Men omleggingen som skjer, er ikke bare en navneendring. De to selskapene skal få felles nettsted, nye e-post adresser og flere tekniske endringer implementeres, som overgang fra e-post system fra Microsoft til Google.

- Dette er ikke bare et navneskifte, selv om kanskje ser slik ut. Dette markerer at vi ikke tilhører kjernevirksomheten i Posten. Vi etablerer oss som en egen merkevare, og da var det naturlig å bruke Netlife-merkevaren, sier Horsberg.

- Hva koster denne omleggingen?

- Regningen er ikke stor i det hele tatt, det dreier seg om noen hundre interne timer. Dette har vært en kjempemorsom prosess med en stor grad av entusiasme. Det har vært stor jubel når vi har presentert elementer på allmøter, forteller han.

Spurt om omleggingen kan gi noen synergieffekter, understreker Horsberg at det er ingen direkte effekter av å endre navn, men omleggingen og prosessen forut har vært en positiv opplevelse.

- Våre ansatte oppfatter at vi blir en mer sammensveiset familie og skal fremstå som «one big happy family», sier han.

Skal vokse i år
I 2016 hadde de to selskapene en samlet total omsetning på 276 millioner kroner og samlet totalt resultat før skatt på 23,9 mill. Nå sikter Horsberg mot vekst.

- 2017 har utviklet seg veldig ålreit så langt. Vi kommer til å ha en vekst på rundt 10 prosent og planen er at vi skal vokse jevnt på både topp- og bunnlinje, sier han til Kampanje.

- Så dere angrer ikke på oppkjøpet av Netlife Research i fjor?

- Tvert imot, det er noe av det smarteste jeg har gjort i hele min yrkeskarriere! Jeg leder jo Bring Dialog, og kommer fra et selskap som også ble kjøpt av Posten for 11 år siden. Derfor har det vært viktig for oss at Netlife skal få bestå som eget selskap. Vi har aldri hatt ambisjon om at Netlife skal integreres i vår kultur - begynner man å endre på kulturen i et selskap kan det gi negative konsekvenser. Vi har vært opptatt av at de skal få beholde egen identitet. Og sånn skal det være, sier han. 

Teamet bak:

Teamet bak Netlifes nye merkevare (fra venstre): Markus Ackermann, Eivind Lund, Dag-Henning Brandsæter, Knut Melvær, Randi Govertsen, Bjørn Bergslien, Will Hindson, Ole Magnus Støvern, Dag Helge Sandvik Scott. Målfrid Jordet Ågotnes var ikke tilstede. Foto: Netlife

Gode busser:

I juni 2016 kjøpte Posten Netlife Research, gjennom selskapet Bring Dialog. Her er partene avbildet i forbindelse med oppkjøpet med Martin Vikesland (til v), sjef i Netlife research, og sjef i Bring Dialog og Netlife-gruppen, Arild Horsberg. Foto: Birger Morken/Posten

Blir ikke smalere
I det som fremover skal hete Netlife Design, er det Martin Vikesland som sitter i sjefstolen. De tre opprinnelige gründerne startet Netlife Research i 2000, og disse har alle minoritetsposter i moderselskapet Netlife-gruppen. Vikesland kom med i 2006 og eier i dag 1,69 prosent av aksjene i Netlife-gruppen. Posten er majoritetseier med 87,14 prosent av aksjene.

- I dette merkevareløpet har vi bekledd de fleste roller internt. I prosjektgruppen har det sittet folk fra begge selskaper og vi har jobbet med dette slik vi ville ha jobbet med dette for en ekstern kunde. Vi har startet med en identitetsprosess for å bygge en identitet som springer ut innenfra, sier Vikesland til Kampanje.

Blant annet har man gjort intervjuer med 30-40 ansatte for å kartlegge og forstå de to ulike kulturene, men også for å kartlegge likheter og ulikheter.

- Dette måtte vi gjøre for å finne hva vi skulle bygge merkevaren på. Vi hadde noe ekstern sparring her, deretter gjorde vi selve jobben med det visuelle og tekstlige internt. Jeg tror vi har funnet en fin balanse mellom de ulike selskapene, sier han.

Men selv om «Research» erstattes med «Design» i selskapsnavnet, avviser Vikesland at man nå skal være et rent design-selskap i tradisjonell forstand.

- Vi skal ikke bli smalere. Vi vil fortsatt ha både strateger, designere, innholdsrådgivere, teknologer og prosjekteledelse som sammen bygger digitale løsninger.

Og legger til at den største synergieffekten nok er at man fremover kan jobbe tettere sammen om kundene.

- Vi jobber for å få større, helhetlige oppdrag der vi samarbeider om å skape digitale løsninger fundert på gode kundedata og bygge og forvalte disse over tid. Jeg tror vi skal få glede av synergiene når vi nå blir tydeligere ute i markedet.

I likhet med Horsberg, bekrefter Vikesland at den største kostnaden har vært interne timer i forbindelse med merkevareomleggingen.

- Det er hovedsakelig brukt interne krefter, og det har gått med mange timer. Så det er litt vanskelig å beregne. Men det er klart at det har tatt tid og er et stort prosjekt. Så vi snakker noen millioner i sum, sier han avslutningsvis.

Skifter adresse:

Her er bygget som Netlife skal flytte til med adresse Youngstorget 3. Første etasje vil brukes av Kulturhuset.