- Vår bedrift vil være spot on med GDPR om 2-3 år

Sitatet er hentet fra en undersøkelse om GDPR (General Data Protection Regulation, red. anm) vi har jobbet med denne våren. 25. mai i 2018 blir EUs forordning for personvern norsk lov. For privatpersoner betyr det større rettigheter over egen persondata. For bedrifter som ikke overholder de nye reglene, kan forordningen by på store økonomiske konsekvenser, med bøter på opp til 4 prosent av brutto omsetning. Bransjesjanger og dagens fungerende rutiner hos den enkelte bedrift avgjør hvor mye som må klareres, men én ting er sikkert: mange virksomheter vet ikke at de bør begynne forberedelsene allerede nå.

Gjennom bedriften The Innovation Effect utførte vi en kartlegging for IT-bedriftene Veritas og Atea om hvilken kunnskap som fantes i privat og offentlig sektor om de nye EU-direktivene. The Innovation Effect tilrettelegger for at studenter skal tilegne seg praktisk erfaring og benytte teoriene de lærer på studiet med faktiske problemstillinger, samtidig som selskapene får verdifull innsikt. En «bonuslærdom» vi selv sitter igjen med, er at når et så bransjeendrende tema som GDPR ikke står på timeplanen for markedsførere i dag, risikerer vi – arbeidsmarkedets ferskeste, å mangle nøkkelkunnskap før vi har begynt.

Undersøkelsene våre viste at flere av bedriftene hadde manglende kunnskap rundt GDPR og at det var et ønske om ekstern hjelp. Videre var det ytterst få som presiserte en klar langsiktig strategi for implementeringen av EU-direktivene. Frykt for omdømmetap var også noe som gikk igjen blant intervjuobjektene. Det interessante var allikevel at enkelte naturlig nok fokuserte på den negative dekningen brudd på EU-direktivene kunne få, der andre så en sjanse til at å følge EU-direktivene vises å være et konkurransefortrinn og dernest muliggjøre en utsiling av useriøse bedrifter.

Det er positivt at bedriften tar personvern på alvor, men også et tankekors. Å følge lovfestede reguleringer bør ikke være konkurransefortrinn – det burde være minstemålet.

Den manglende kunnskapen som fantes ute i markedet overrasket oss. Flere hadde kjennskap til EU-direktivene, men vi reagerte på manglende langsiktige strategier. Fra 25. mai 2018 må bedriftens kundedata behandles etter de nye reglene, men det må de 26. mai og 26. november også. Kortsiktige strategier er ikke nok i denne sammenheng. Nåværende regler ble etablert i 1995, det nye EU-direktivene kommer til å vare en lang stund fremover.

Teknologien er i endring rundt oss og forandringene skjer raskere enn noen gang. En gjenganger blant skolens forelesere er at vi må følge med på digitaliseringens utvikling. På tross av kunnskapsrik pensumliste og anerkjente forskningsartikler holder ikke disse takten til næringslivets radikale endringer. Særlig her hadde det vært fordelaktig med mer praktisk erfaring, gjerne caseløsning i undervisningen.

Studieretningene til prosjektdeltagerne er svært teoretiske, henholdsvis markedsføring og statsvitenskap. GDPR angår alle, enten som bedrift eller privatperson. Aktualiteten er stor i et marked som er dynamisk og i stadig endring. Nå gjenstår det å se om norsk næringsliv på ett år klarer å fullføre implementeringene og dermed overholde de nye EU-direktivene innenfor personvern. Vi har i hvert fall kunnskap om viktigheten av å være oppdatert.

Som nyutdannede er det viktig å stille på jobbintervju rustet med det beste verktøyet, skal vi kunne hevde oss mot mer erfarne kandidater. Våre funn viser at mange bedrifter ønsker ekstern hjelp – som markedsføringsstudent er sannsynligheten stor for at vi ender som konsulenter i en virksomhet som tilbyr slike tjenester.

Hadde GDPR stått på kursplanen, ville det gitt oss en betydelig fordel i et tøft arbeidsmarked.