Ifølge E24 vil regjeringen i statsråd fredag, foreslå at Forbrukerombudet skal skifte navn til Forbrukertilsynet, og få større makt.

Hvis Stortinget godtar endringene vil de kunne tre i kraft fra 1. januar neste år, og gjøre ombudet i stand til å handle raskere for å stanse lovbrudd.

- Med disse endringene kan de gripe inn raskere og mer effektivt. Vi ser i dag at i noen tilfeller går de inn og mekler, og det kan ta lang tid. Når de kan gjøre vedtak raskere, så kan man rette opp feil mye raskere. Det kommer forbrukerne til gode, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne til E24.

Regjeringens mål med endringen er blant annet å skape et større skille mot Forbrukerrådet og fremheve ombudets rolle, som er å håndheve loven på vegne av staten.

Forbrukerombudet fører tilsyn med markedsføringen av produkter og tjenester og kan ilegge bøter.  Noen av lovene det nye tilsynet skal holde i hevd er Markedsføringsloven, markedsføring av kredittavtaler og deler av Kringkastingsloven

Det frittstående Forbrukerrådet fungerer derimot som en interesseorganisasjon for forbrukerne. De to organene er begge statlig finansiert.