TV-aksjonen og Unicef  har de valgt Trigger som samarbeidspartner for å tenne gnisten hos bøssebærere og givere. Oppdraget har de vunnet i konkurranse med andre byråer.

- Det har vært en spennende og god prosess der konkurransen har vært tøff. Vi var opptatt av å utfordre byråene på helhetlige løsninger som kunne ivareta bredden vi er så opptatt av, sier Vibecke Østby leder for TV-aksjonen.

- TV-aksjonen skal levere på veldig mange parametere fra de mest lokale og til dels analoge virkemidlene, til det å utnytte teknologi på en måte som sikrer et stort engasjement både for saken og TV-aksjonen. Trigger forstod både temaet og Unicef sin rolle godt og vi gleder oss til å gyve løs på samarbeidet med denne gjengen, fortsetter hun.

I Trigger er de glade for å få oppdraget.

- TV-aksjonen er selveste bautaen i det norske dugnadsarbeidet, og vi er helt utrolig stolte av å skulle få være med å sette preg på årets aksjon. Ikke bare er det en utrolig viktig, meningsfull og spennende jobb, men vi ser også potensialet i å bidra til at TV-Aksjonen blir en enda mer fremtidsrobust og bærekraftig institusjon. Dette er på mange måter samfunnsutvikling, og vi håper å kunne bidra både i å gi tilbake til samfunnet, så vel som å gjøre dette viktige arbeidet enda viktigere for flere, sier Lene Lyck Fasting, strategisk rådgiver og kundeansvarlig i Trigger.

Pengene som samles inn under årets TV-aksjon skal Unicef bruke i deres arbeid med å sørge for at barn i konfliktområder får utdanning.

- Dette er en oppgave vi har hatt lyst til å få lenge, spesielt i år med en tematikk som er så brennaktuell. Vi håper selvsagt å kunne bringe inn nye tanker og ideer både til hvordan teknologi kan unyttes enda mer kraftfullt, for å engasjere næringslivet på relevante og nye måter, og samtidig bevare det helt lokale og nære engasjementet der vi alle tror på at vi kan gjøre en forskjell, sier daglig leder Bente Kvam Kristoffersen i Trigger.