Pål Listuen i Polling & Statistics overtar stafettpinnen som styreleder i Mediaforum etter Maria Aas-Eng i Red Media, som har sittet som leder de siste tre årene.

- Mediaforum har vært en veldig viktig møtearena for mediebransjen i over 40 år og det skal vi fortsette med. Det er viktig for foreningen å være en interesseorganisasjon for sine medlemmer, slik at de hele tiden kan utvikle seg både faglig og på det personlige plan, sier Listuen.

- Mitt fokus vil være medlemmene og deres utfordringer i en bransje som har mange utfordringer, nå har de aller fleste bransjer det, men derfor desto viktigere med en møteplass hvor vi på tvers av selskaper kan utveksle erfaringer og læring. Jeg har vært styremedlem i Norsk Markedsanalyseforening i mange år og håper at jeg kan ta med meg mye inspirasjon og læring fra det vi har gjort der.

Det nye styret i Mediaforum består i tillegg til Listuen av Hilde Gammelsæter, Pia Eid Elvebredd, Trond Fredriksen, Benedicte Unhjem Johansen, Kent Jordet, Beate Stangeland Eide og Martine Hansen.