Jeg gråter for min syke mor og ønsker definitivt helst å mele min egen kake. Spørsmålet er rett og slett; Er det greit at vårt største fagmedium Kampanje.com tar seg til rette i konferansemarkedet?

Observante lesere har sikkert notert seg at Kampanje.com de siste årene har gått kraftig inn i kursmarkedet. Ikke overraskende og selvsagt helt greit. Inntekter må man jo ha. De er jo heller ikke alene. Alt som kan krype og gå av mediebedrifter både i Norge og internasjonalt, er tungt engasjert i dette markedet nå. Selv om undertegnede er en av de som fremdeles mener at vi trenger et fagmedium mer enn hva vi trenger en kursleverandør. Men jeg er som dere skjønner langt fra objektiv. Nok om det.

Tradisjonelt har interesseorganisasjonen hvor bla Anfo Annonsørforeningen er en aktør vært de store i det norske kursmarkedet. I disse foreningene har konferanser lenge vært en viktig del av forretningsmodellen. For å snakke mest om oss selv, så har vi gjennom flere år investert ganske tungt i å utvikle konferanser og møteplasser. Noen har fått navn og noen konsepter har levd godt med disse navnene lenge.  Den Store Annonsørdagen DSAD er et eksempel. Den Store Retaildagen en annen og på rapport/undersøkelsesfronten har vi Den Store Annonsørundersøkelsen. Observante lesere legger sikkert merke til at jeg prøver å komme frem til et poeng. Vi prøver å vise til at prefikset Den Store er noe Anfo har -om ikke akkurat tatt hevd på - så i alle fall benyttet på en del av våre aktiviteter lenge.

Vi ble derfor litt overrasket da Kampanje.com kom med «Den store merkevaredagen». Vi gjorde Kampanje.com høflig oppmerksom på vårt syn og ble også lovet at dette ville bli rettet opp. Noe det av og til har blitt. Kampanjes syn var vel også at det var null komma null forvekslingsfare. Dem om det. I går igjen fikk vi henvendelser fra våre medlemmer om gratisplasser til arrangementet «Den store merkevaredagen». ANFO har nemlig gjort mesteparten av våre konferanser gratis til våre medlemmer.

Spørsmålet mitt gjentar jeg gjerne. Er det greit at vårt ledende fagmedium innen markedsføring piggybacker på etablerte konferansenavn? Jeg synes naturlignok ikke det.

Om noen har lest helt til hit så skjønner dere sikkert at hele innlegget er skrevet med et smil. Dette er egentlig ikke så veldig viktig! Men det reiser en prinsippiell diskusjon!

Og for ordens skyld. Etter at Anfo gjorde konferansene gratis for våre medlemmer, har vi hatt en historisk sterk medlemsutvikling, en svært hyggelig omsetningsøkning og vi har heller aldri hatt flere besøkende på våre konferanser og møteplasser. Hvilket betyr at min syke mor egentlig ikke er syk i det hele tatt. Hun er egentlig mest opptatt av at vi skal oppføre oss ordentlig og være greie med hverandre. 

Med subjektiv hilsen fra Anfo.