Regjeringen la fredag frem stortingsmeldingen «Alt å vinne» om fremtidens pengespill i Norge. Der kommer det tydelig frem at kulturminister Linda Hofstad Helleland vil fortsette med enerettsmodellen til Norsk Tipping - samtidig som hun ønsker å gå hardere til verks for å stanse tv-annonseringen på utenlandske kanaler som retter sine sendinger mot Norge.

Les også: Gambler ikke med spillmonopolet

- Pengespillreklame fra tv-kanaler som sender fra utlandet er uheldig og bidrar til å fremme spill som ikke har de samme tapsgrenser eller er underlagt norsk forbrukerlovgivning. Departementet har derfor arbeidet for å stanse pengespillreklamen, og vil i fortsettelsen jobbe med nasjonale og internasjonale regler mot dette, sier Linda Hofstad Helleland etter at hun torsdag og fredag i forrige uke slapp tre svære stortingsmeldinger om både allmennkringkasting og spillpolitikken.  

Dersom regjeringen med statsråd Helleland i spissen, lykkes i dette arbeidet, vil det ramme kanaler som TV3, Viasat4 og Max. Dette er kanaler som alle sender fra Storbritannia og som dermed «slipper unna» det norske forbudet mot å vise spillreklame fra andre aktører enn Norsk Tipping.

Markedet for bettingreklame er stort og svært attraktivt for de to tv-husene Disocvery og MTG som til sammen kontrollerer rundt 25 prosent av det norske tv-markedet. I meldingen vises det til tall Nielsen Media Research har samlet inn for Medietilsynet, de viser at markedet for ulovlig pengespillreklame har økt fra 423 millioner kroner i 2014 til 742 millioner kroner i 2016.

Les også: Sterk vekst i betting-reklame - bruker over 700 millioner kroner

Selv om tallene provoserer bettingselskapene, viser de at spillselskapene fortsetter å øke reklametrykket på tv, og det med over 20 prosent siste år.

Les også: - Medietilsynet jukser med tall

- Tv-direktiv til revisjon
Det er det internasjonale tv-direktivet som gjør det mulig for tv-kanalene å selge reklame til bettingselskapene og rette sendingene og reklamen til Norge. Nå sier Helleland at dette direktivet er under revisjon.

- AMT-direktivet, som regulerer audiovisuelle medietjenester i EU, er for tiden under revisjon. I dag er pengespilltjenester unntatt fra direktivets virkeområde. Departementet arbeider for at det skal bli tatt inn et eksplisitt unntak også for pengespillreklame i det reviderte direktivet, sier hun.

Samtidig sier hun at de også vil jobbe for å finne frem til nye og nasjonale løsninger.

- Parallelt med arbeidet mot EU og AMT vil departementet utrede handlingsrommet for nasjonale tiltak mot pengespillreklame fra tv-kanaler som sender fra utlandet, sier Helleland.

Vil rydde opp:

Kulturministeren jobber hardt for å luke vekk bettingreklamen på norske tv-kanaler som sender fra utlandet. - Arbeidet vårt har blant annet ført til at to kanaler som sender tv-sendinger mot Norge fra Spania ikke lenger viser pengespillreklame.

- Skjer bare ikke
Spillpolitisk talsmann for Betsson Group, Kim Rud Petersen, tror ikke regjeringen vil lykkes med sine planer.

- Den norske regjeringen har prøvd seg på dette helt siden 2006 og jeg husker selv da daværende kulturminister Trond Giske var på besøk hos den britiske kulturministeren. Men det har fortsatt ikke skjedd noen ting. Engelskmennene ønsker ikke å forandre sitt eget system og de er også underlagt AMT-direktivet til EU. At Norge skal klare å forandre en EU-lov skjer bare ikke, sier Kim Rud Petersen, politisk talsmann for Betsson Group Norge.

Opp gjennom årene har norske politikere forsøkt en rekke ganger å tette igjen denne åpningen både gjennom kontakt mellom norske og britiske politikere, initiativ fra Lotteritilsynet og Medietilsynet overfor britiske reguleringsmyndigheter og kontakt med spillaktørenes egen bransjeorganisasjon Gambling Commission – uten og lykkes.

Kun Betsson har gått ut og sagt at de velger selv å begrense reklametrykket før klokken 21.00 eller det såkalte «vannskillet» som følge av bransjeenigheten mellom spillaktørene på det britiske markedet.

Les også: Vil stanse pengespillreklame på dagtid

- Så du tror ikke regjeringen vil lykkes, selv om de har store ambisjoner?

- Det er alltid lov til å ha store og gode ambisjoner, men det er ikke alltid det er nok, sier han.

Går på reklamebyråene:

Mina Gerhardsen i Actis mener videre at Lotteritilsynet må få utvidede fullmakter til å gå etter norske reklamebyråer og ambassadører som jobber for utenlandske spillselskaper og at denne kampen må skjerpes.

- Savner større innsats
Mina Gerhardsen i Actis, som jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. mener Lotteritilsynet må få et utvidet mandat i kampen mot pengespillreklamen.

- De må få utvidede fullmakter til å gå etter norske reklamebyråer og ambassadører som jobber for utenlandske spillselskaper, sier hun.

Gerhardsen sier til Kampanje hun er glad for at regjeringen har valgt å videreføre enerettsmodellen, men hun etterlyser en mer offensiv linje for å få bukt med pengespillreklamen på de internasjonale kanalene.

- Vi savner en større innsats for å stoppe det voldsomme reklametrykket fra utenlandske spillselskap som norske forbrukere utsettes for, så her håper vi på drahjelp fra Stortinget, sier Gerhardsen.

- Hva mener dere bør gjøres for å stanse betting-reklamen på kanaler som retter sine sendinger mot Norge?

- Her må regjeringen øke innsatsen for å hindre at kanaler som sender fra utlandet fritt kan omgå norske regler uten konsekvenser, slik vi sist så under håndball-EM. En minstestandard bør være at kanalene følger reglene i det landet de sender fra, det vil for eksempel si at de ikke kan sende spillreklame før etter klokken 21 dersom programmet blir sendt fra England.

Også reklamebyråene skal «tas»
Hun mener videre at Lotteritilsynet også må få utvidede fullmakter til å gå etter norske reklamebyråer og ambassadører som jobber for utenlandske spillselskaper og at denne kampen mot reklamebyråene må skjerpes.

I meldingen står det blant annet at «lotteri- og pengespillovgivningen gir tilgang til å reagere mot alle aktører som bidrar til å tilby eller markedsføre pengespill som ikke har løyve i Norge» og sier videre at regelverket er godt til å reagere mot personer og selskaper som medvirker til denne reklamen.

- Vi stusser over at departementet ikke varsler en tøffere kamp mot norske reklamebyråer og ambassadører som jobber for utenlandske spillselskap, når departementet samtidig fastslår at disse driver ulovlig virksomhet. I Norge er det bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å reklamere for pengespill, sier hun.

- Hvordan mener dere kulturministeren bør reagere mot reklamebyråene som jobber for bettingreklame?

- Advokatfirmaet Hjort har gjort en utredning der de kom frem til at dagens lovverk gir hjemler for å gå etter disse sakene. I dag ligger ansvaret for at regelverket overholdes hos Lotteritilsynet, som har mulighet til å iverksette sanksjoner, som dagbøter. Dette har ikke vært gitt noen gang, og det er derfor behov for å styrke sanksjonsmulighetene. For eksempel bør Lotteritilsynet få mulighet til å ilegge straffegebyr, ikke bare tvangsmulkt dersom pålegg om stans ikke følges. Dette må ligge på et nivå som vil virke preventivt.