Medietilsynet har undersøkt hvor mye pengespillreklame som sendes på dagtid fra fire tv-kanaler som retter sendingene sine mot Norge, og har tatt kontakt med den britiske mediemyndigheten Ofcom. I brevet bes Ofcom arbeide for at disse tv-kanalene respekterer de bransjefastsatte sendetidsreglene i sendinger som rettes ut av landet.

Det opplyser tilsynet i en pressemelding.

Fire kanaler står bak nesten all reklame
Bakgrunnen for undersøkelsen er å se på om kanalene respekterer britiske bransjeregler i sendinger som rettes ut av landet. Når det gjelder pengespillreklame på tv, har spillbransjen i Storbritannia avtalt å følge visse sendetidsregler - et såkalt vannskilleprinsipp. Dette innebærer at de aller fleste pengespillreklamene skal kun sendes mellom klokken 21.00 og 05.-30. Medietilsynet har undersøkt hvorvidt fire tv-kanaler som er etablert i Storbritannia, men som retter sendingene sine mot Norge, respekterer dette vannskilleprinsippet.

Det ble avdekket at Discovery-kanalene Fem og Max, og MTG-eide TV3 og Viasat4 sendte til sammen 71  prosent av all reklame for pengespill og sponsorplakater på dagtid - før vannskillet klokken 21.00. Hver for seg varierer kanalenes andel fra 68 prosent til 74 prosent.  I undersøkelsen har Medietilsynet plukket ut seks tilfeldig utvalgte 4-timers programbolker per kanal over seks forskjellige dager i løpet av en uke i mai 2016.

Kan ikke straffe kanalene
Medietilsynet innrømmer at de ikke kan gi bøter til kanalene.

- Disse sendetidsreglene en del av en bransjestandard som spillselskapene har forpliktet seg til på eget initiativ, og brudd på disse reglene kan slik vi har forstått ikke følges opp med sanksjoner,  sier seniorrådgiver Linda M. Andersen i Medietilsynet.

- Vi ber likevel Ofcom om å se på saken, og vurdere hva som kan gjøres. Vi mener det er åpenbart urimelig at disse bransjestandardene ikke følges når sendingene rettes mot norske tv-seere.