- Jeg har innsett at det finnes viktigere ting å jobbe med enn pizza og sjamporeklame, sier Fred Kihle, rådgiver i Los&Co.

Nå forlater han reklamebyrået for å etablere konsulentselskapet Thunderhouse som skal jobbe med innovasjonsprosesser og digital forretningsutvikling.

Kihle var knappe tre år i Los&Co, før det var han partner i Try/Apt i syv år.  Kihle har jobbet i skjæringspunktet mellom produkt- og tjenesteutvikling, digital kommunikasjon og markedsføring.

- Jeg har merket at dette er etterspurt kompetanse både blant nyetablerte og for etablerte selskaper som blir utfordret av den digitale transformasjonen, sier han.

Kihle spår en utvikling der man ser at flere med digital spisskompetanse vil søke ut fra de store etablerte kommunikasjonsaktørene for å jobbe utelukkende med innovasjonsprosesser.

- Thunderhouse jobber med kommersialisering og vekststrategier for nyetablerte selskaper, og digital forretnings- og tjenesteutvikling for etablerte selskaper.  Vi og partnere skal fokusere på hvordan man organiserer virksomhetene best mulig for å håndtere disse endringsprosessene.

Han utdyper:

- Som rådgiver i et reklamebyrå jobber man ofte med utgangspunkt i eksisterende forretningsmodell eller produkter og tjenester, mens vi i Thunderhouse jobber med nettopp forretnings- og tjenesteutvikling, før man utvikler selve kommunikasjonen og uttakene. 

Samarbeider med Neuromarketing LAB
Kihle mener Norge er langt fremme innenfor områder som MedTech, droneutvikling, skjerm- og videoteknologi.

- Det er fantastisk bra at norsk ingeniørkunst og teknologi er så langt fremme, men det er et potensiale innen forbrukerbrukerorienterte tjenester hvor atferdspsykologi spiller en større rolle. Norske Kahoot, som gjør læring interessant og gøy. er et godt eksempel på det.

Thunderhouse har innledet et samarbeid med Neuromarketing Lab, som TNS Gallup står bak.

-  I utviklingen av nye digitale tjenester ser vi et potensiale for tidlig å avdekke styrker og svakheter ved hjelp av tjenestene i Neuromarketing-laben. Husk at både Mark Zuckerberg og Instagram sin grunlegger Mike Krieger begge har hovedfag både i informatikk og psykologi. Med denne tilnærmingen vil Thunderhouse posisjonere seg for å tiltrekke seg både etablerte selskaper og Start-ups.