Høyskolen Kristiania har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe Westerdals Oslo ACT fra eierselskapet Anthon B. Nilsen Utdanning. I praksis blir det en sammenslåing av skolene.

Om alt går etter planen, blir kjøpet gjennomført i januar. Det var Høyskolen Kristiania som tok kontakt med Westerdals Oslo ACT for å snakke om et eventuelt salg.

- For oss passet det veldig godt fordi vi nettopp hadde gjennomgått en strategivurdering og valgt at vi skulle satse mindre på statsstøttede høyskoler, sier kommunikasjonsdirektør Trond Andersen fra Anthon B. Nilsen Utdanning AS, til Kampanje.

- Hvorfor hadde dere besluttet å satse mindre på statsstøttede høyskoler?

- Vi som privat aktør må orientere oss til virkeligheten rundt oss, og en del av den virkeligheten er at statsstøttede høyskoler ikke kan ta utbytte. Det er for oss et problem fordi vi har en stiftelse som eier, og formålet til denne stiftelsen er noe annet enn utdanning. Stiftelsen har bare den kapitalen som ligger i vår virksomhet, de må få en avkastning på den for å fylle sitt formål som er å støtte barn og unge. Vi trenger å konsentrere oss mer om virksomheter som kan gi avkastning og utbytte.

Les mer: Selger Westerdals til Høyskolen Kristiania

Krever til sammen 87 millioner
Om avtalen kommer i havn, overtar også Høyskolen Kristiania tvistesakene som Westerdals er involvert i. Høyskolen Kristiania er orientert om de juridiske tvistene Westerdals Oslo ACT er i med tidligere studenter og Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet har anmeldt den private høyskolen Westerdals Oslo ACT og krever til sammen 56 millioner kroner tilbakebetalt.

Skolens forløper, Westerdals School of Communications (WSoC), skal ha gitt myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012. Tidligere studenter ved WSoC mener de har betalt for mye skolepenger og vil ha pengene tilbake.

Dagens ledelse ved Westerdals Oslo ACT har ikke innrømmet at de har ansvar for å imøtekomme kravet, men tilbød 27. april å tilbakebetale deler av beløpet. Rundt 500 elever har stevnet skolen for totalt 31,2 millioner kroner, mens 700 elever inngikk et forlik med skolen før sommeren.

Avviser kobling til pengebråk
På spørsmål om tvistesakene med departementet og elevene har utløst salget av skolen, svarer eierselskapet Anthon B. Nilsen Utdanning slik:

- Nei, det har ikke noe med å gjøre, de sakene har røtter i historien og ligger der helt uavhengig av denne vurderingen. Sakene følger skolen og ny eier vil eventuelt forholde seg til det. Disse sakene har ingen direkte innflytelse på salget.

- Har det vært snakket om summer?

- Nei, nå skal vi forhandle.

- Har dere noe minstekrav?

- Vi går inn i forhandlingene med en åpenhet og et ønske om at vi skal komme til en enighet, så det ligger ikke noen krav eller ultimate utgangspunkt på vår side. Vi må forhandle om dette. Det skal gjøres en virksomhetsgjennomgang først så får vi ta det når vi er ferdige med den.

Vet ikke hva navnet blir
Peter Wesenberg, styreleder for Høyskolen Kristiania, sier Høyskolen Kristiania har en ambisjon om å bli større gjennom både organisk vekst og oppkjøp. 

- Det blåser en kraftig vind over landet som heter sammenslåing og skaping av større enheter innenfor utdanningssektoren. Selv om vi ikke er små enheter tenker vi at vi blir større hvis vi får slått oss sammen. det å ha en størrelse og å slå sammen faglige synergier og koblinger er et veldig viktig formål. Da kan man vokse organisk og stadig utvikle nye utdanningstilbud og så videre. 

- Kommer begge skolene til å beholde navnene sine ved en eventuell sammenslåing?

- Det er et viktig spørsmål som vi ikke har gått i dybden av. Det er riktig som du sier at det er to merkevarer, så vi må diskutere det. Vi har sagt til studenter og ansatte at de skal komme tilbake som vanlig etter ferien.

Behov for like mange ansatte?
- Trenger dere like mange ansatte dersom dere slår sammen?

- Det er altfor tidlig å si. Vi gjør ikke dette for å skape et mindre miljø. Utgangspunktet er at vi ønsker å legge sammen alle ansatte vi har med ansatte på Westerdals for å skape et større og mer slagkraftig miljø.

Wesenberg understreker at det på kort sikt er viktig at det ikke blir noen endringer, og at en eventuell sammenslåing blir så sømløs som mulig.

- Vi må se når vi går i detaljene hva som er av overlappende studieløp, og hvordan vi kan organisere det på en best mulig måte.

Andersen sier de har gjort undersøkelser som viser at det er langt flere studier som er komplementære enn overlappende.

- Det blir i realiteten først og fremst en utvidelse for studentene, ikke et overlapp.