Høyskolen Kristiania har inngått intensjonsavtale om å kjøpe Westerdals Oslo ACT fra Anthon B. Nilsen Utdanning. I praksis blir det en sammenslåing av skolene.

Om alt går etter planen, blir kjøpet gjennomført i januar, får Kampanje opplyst på en pressekonferanse. Om avtalen kommer i havn, overtar også Høyskolen Kristiania tvistesakene som Westerdals er involvert i. Høyskolen Kristiania er orientert om de juridiske tvistene Westerdals Oslo ACT er i med tidligere studenter og Kunnskapsdepartementet.

- Vil satse mindre på statsstøttede høyskoler
Anthon B. Nilsen Utdanning begrunner salget med at de ønsker å konsentrere seg om yrkesutdanning og voksenopplæring, samt at de har mottatt et godt tilbud fra Høyskolen Kristiania.

- Med denne strategien som bakteppe valgte ledelsen og styret i Anthon B Nilsen Utdanning å akseptere en invitasjon fra Høyskolen Kristiania – Ernst G Mortensen Stiftelse til å diskutere denne institusjonens ønske om å kjøpe Westerdals Oslo ACT. Med vår beslutning om å satse mindre på statsstøttede høyskoler, fant vi Høyskolen Kristianias forslag interessant og vi har i dag annonsert at vi har signert en intensjonsavtale om å selge Westerdals Oslo ACT til Høyskolen Kristiania. På grunnlag av denne avtalen starter partene nå detaljerte forhandlinger, og målet er å ha en endelig avtale på plass i månedsskiftet januar/februar 2017, opplyser styreleder Anthon B. Nilsen Utdanning i en pressemelding.

Høyskolen Kristiania kommenterer oppkjøpet slik:

- Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT har relaterte utdanningstilbud og er en god strategisk match. Slik vi ser det, passer disse to høyskolene som hånd i hanske. Vi har lenge ment at Westerdals Oslo ACT ville være juvelen i skolekronen vår, sier administrerende direktør Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania i en pressemelding.

Les også: Trekker seg som leder for Westerdals-eier

Les også: Nicolai H. Løvenskiold - mannen bak «superskolen» (abonnement)

Staten krever 56 millioner tilbakebetalt
Den mye omtalte Westerdals-saken startet med en rekke avsløringer i Dagens Næringsliv i fjor høst. Kunnskapsdepartementet har anmeldt den private høyskolen Westerdals Oslo ACT og krever til sammen 56 millioner kroner tilbakebetalt. Skolens forløper, Westerdals School of Communications (WSoC), skal ha gitt myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals Oslo ACT for grovt bedrageri. Siktelsen omfattet 35 millioner kroner i statsstøtte som skolen fikk til å drive tre studietilbud som manglet godkjennelse. Tidligere studenter ved WSoC mener de har betalt for mye skolepenger og vil ha pengene tilbake.

500 elever vil ha 31 millioner tilbake
Dagens ledelse ved Westerdals Oslo ACT har ikke innrømmet at de har ansvar for å imøtekomme kravet, men tilbød 27. april å tilbakebetale deler av beløpet. Rundt 500 elever har stevnet skolen for totalt 31,2 millioner kroner, mens 700 elever inngikk et forlik med skolen før sommeren.

Departementet mener også en transaksjon på over 100 millioner kroner fra Westerdals og to andre skoler til Anthon B Nilsen-konsernet, var ulovlig, men har ikke anmeldt forholdet siden pengene er tilbakebetalt. Ifølge DN ble transaksjonen gjort for å unndra pengene fra de strenge utbyttekravene for statsstøttede privatskoler. Dette bestrider konsernet.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpnet sak. Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader.