- Det er ikke så mange steder man kan «utdanne» seg til å jobbe i musikkbransjen, så jeg tror dette er et viktig tilskudd, sier Silje Larsen Borgan,  som hyres inn som kommunikasjonssjef i by:Larm, og som til daglig er byråleder i Little Big Sister.

By:Larm er nå i gang med å rekruttere Westerdals Oslo ACT-studenter som skal jobbe med markedsføring før og under festivalen. Formålet med samarbeidet er at studenter som vil jobbe med festival skal få prøve seg i praksis. Samarbeidsavtalen er i første omgang på tre år.

- Får godt innblikk i festivalarbeid
- Vi har opprettet en rekke mindre stillinger innen forskjellige grener i festivalen. Stillingene inkluderer mer ansvar og arbeid enn ordinært frivilligarbeid, men mindre ansvar og arbeid enn hva en lønnet stilling eller praktikantstilling vil innebære. Alle stillingene er underlagt en områdeansvarlig som gir tett oppfølging underveis, sier hun.

Hun forteller at omfanget av hver enkelt stilling varierer.

- Noen stillinger er kun i forbindelse med gjennomføring, mens andre krever at studentene er engasjert i planleggingen. Alle stillingene skal gi et godt innblikk i det å jobbe i en festival, økt kompetanse innenfor grenen, CV-påfyll, gode erfaringer og ikke minst nyttige kontakter for fremtidig arbeid.

Startet byrå i fjor
I fjor etablerte Borgan PR-byrået Little Big Sister. Byrået har artister som Kaja Gunnufsen, Lars Vaular, Stein Torleif Bjella, Marit Larsen, Karpe Diem, og nå by:Larm, på kundelisten. Borgan jobber også som DJ, og har flere års erfaring som journalist og redaktør. 

- Hvordan skiller musikkmarkedsføring seg fra andre typer markedsføring?

- Prinsippene er de samme. Det handler om å treffe målgruppen der de er og på riktig måte, og dette varierer fra artist til artist, festival til festival og konsert til konsert. Det finnes like mange markedsføringsstrategier som det finnes artister og festivaler. Alt handler om å skreddersy kommunikasjonen og fremheve personligheten.

- Perfekt å rekruttere fra skolen
Peter Eikeland, sponsorsjef i by:Larm, mener Westerdals Oslo ACT er den perfekte skolen å rekruttere fra.

- Westerdals har i alle år utdannet nytt kreativt talent, og omfavner studieretninger som matcher by:Larm på en svært god måte. Vi mener det er en perfect fit mellom partene. Sammen kan verdiøke både studentenes kurs med praksismuligheter, samt festivalen med skolens kompetanse både som institusjon og gjennom deres elever. 

- Har lenge ønsket oss samarbeid med by:Larm
Vibecke Osfoss, kommunikasjonssjef i Westerdals Oslo ACT, sier skolen lenge har ønsket seg et formelt samarbeid med by:Larm. 

- Vi er veldig fornøyd med at et slikt samarbeid nå er på plass. Både konferanseprogrammet på dagtid, teknologi og musikk som hovedtema, og selve konsertavviklingen går rett inn i kjernen av mange av våre utdanninger: Westerdals Oslo ACT tilbyr bachelorprogram som berører store deler av by:Larm, og samarbeidet faller derfor helt naturlig for oss. Vi er glade for å kunne delta som en relevant innholdsaktør i konferanseprogrammet, og ikke minst  ser vi fram til å tilby studentene våre relevant praktisk erfaring gjennom dette samarbeidet.

- Hva får studentene deres ut av dette?

- Studentene år muligheten til praktisk og relevant erfaring på mange ulike felt. Våre studenter har allerede i flere år jobbet på mange arenaer under by:Larm. Denne avtalen gjør oss i stand til å jobbe tettere med by:Larm over lengre tid, for å definere flere områder der studentene kan få praksiserfaring. Et slikt samarbeid gjør oss i stand til å implementere by:Larm i semesterplanene til flere ulike studier. I tillegg er det hyggelig at våre studenter og ansatte for gode betingelser på billetter til alle arrangementene.

- Samarbeidet er essensielt
Osfoss forteller at Westerdals Oslo ACT har mange langvarige samarbeid med ulike bransjeaktører, slik at studentene skal få mer praktisk erfaring.

- Et hovedtrekk i vår pedagogikk har alltid vært bransjenærhet og praktisk erfaring. Våre studenter jobber med reelle prosjekter mange ganger i løpet av studietiden, og mange har lengre utplasseringsperioder ute i bedrifter. Avtalen med by:Larm er mer omfattende og formalisert enn de kortere engasjementene vi til en hver tid er involvert i. Begge typen samarbeid er essensielt for at våre studenter skal få den praktiske erfaringen som vi vet gjør dem ettertraktet i arbeidsmarkedet.