Kristoffer Joners Facebook-innsamling til NOAS splitter befolkningen. Etter at det ble kjent at reklamebyrået Anorak står i kulissene, har både Joner, NOAS og reklamebyrået fått kritikk for å holde opplysningen skjult.

BI-professor Peggy Brønn mener folk har god grunn til å føle seg lurt.

- Ut fra Joners Facebook-post ser det ut som om han vil ta dette som en personlig sak. Han vant på Facebook i går, men saken tar en ny vending når man finner ut at et byrå står bak. Først tenkte jeg «wow, så bra!», så ble jeg skuffet, sier hun til Kampanje.

Les mer: PR-topper: - Nå må Joner komme på banen

Slike innsamlinger er det stiftelsen Innsamlingskontrollen som regulerer hvordan skal foregå. Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver Line Konstali i Innsamlingskontrollen understreker at de kun kan uttale seg på generelt grunnlag i denne saken.

- Men på generelt grunnlag kan jeg si at om det er tvil om det er privatpersonen Kristoffer Joner eller den offentlige skuespilleren Kristoffer Joner som er leid inn til en kampanje, kan det være i strid med retningslinjene. Er det derimot full åpenhet om at Kristoffer Joner er en del av en kampanje for NOAS, så strider det ikke mot de etiske retningslinjene. Det har blitt stadig vanligere å bruke kjendiser i slike kampanjer, men da skal man være tydelig på at det er et profesjonelt oppdrag fra en profesjonell aktør, sier hun til Kampanje.

- Men her har Joner stilt opp gratis for NOAS?

- Om han har vært åpen om det fra starten, vil det oppfattes som en åpenhet og tydelighet.

I retningslinjene er det spesielt punkt 2 som er viktig i denne saken:

«2. Tydelighet er viktig for å unngå misforståelser. Tydelighet skaper fortrolighet til at pengene samles inn på en etisk forsvarlig måte og at gavene/innsamlingen tilfaller det oppgitte formål. Ved all innsamling skal organisasjonen og formålet være klart angitt.»

- Ikke uvanlig å bruke byrå
På spørsmål om Kristoffer Joner i sin Facebook-post burde vært åpen om at han har fått hjelp fra et reklamebyrå, svarer Konstali;

- Det er ikke uvanlig at organisasjoner bruker reklame- eller PR-byråer.  Det vi da legger til grunn, er det som blir samlet inn. Som regel blir det en merverdi ved at man bruker et reklamebyrå, men hvis bruken av byrå gjør at innsamlingsprosenten blir for lav, da er det et problem. Men etisk ser ikke vi noen forskjell på å bruke et reklamebyrå og å bruke revisor. Reklame- og PR-byråer er profesjonelle aktører som yter en tjeneste som igjen skal skaper merverdi for allmennyttige formål, sier Konstali.

- Men i denne saken har reklamebyrået stilt opp gratis?

- Ja, da vil vi se positivt på det. Da har jo NOAS sluppet å bruke penger på det. Det er nokså vanlig i reklamebransjen at man gjør pro bono-arbeid for veldedige organisasjoner.

- Utelukkende positivt
Som eksempel nevner hun at en innsamling som får profesjonellkommunikasjonshjelp har mye større mulighet for å lykkes, enn private initiativ.

- Hvis tanta på Toten henger opp en lapp på nærbutikken sin, samler man kanskje inn 5000 kroner, men hvis Trigger gjør samme kampanjen samler de kanskje inn flere millioner. At et reklamebyrå gjør en slik jobb gratis er utelukkende positivt så lenge de ikke krever noen motytelser. Jeg ser på det som en samfunnsnyttig tjeneste gjort av næringslivet, avslutter hun.

Dagens Næringsliv har snakket med Forbrukerombudet, som mener dette ikke er en sak for dem.

- Siden dette er en innsamlingsaksjon for en veldedig organisasjon hvor man ikke skal selge noe, så gjelder ikke reglene for reklame i markedsføringsloven. Dermed faller det utenfor vårt tilsyn. Utover det har jeg ingen kommentarer, skriver fungerende forbrukerombud Bente Øverli i en sms til DN.